Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
65/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ-TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII ) " về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội " 10/10/2018
14-NQ/TU Nghị quyết về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. 08/10/2018
70-CTR/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng Chính sách phát triển công nghiệp quốc gia năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 08/10/2018
5895/UBND-VX3 Về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng. 14/09/2018
300/TB-UBND Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 05/09/2018
97-BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 03 và trước kỳ họp lần thứ họp 04 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2020) 31/05/2018
622-TB/TU Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 21/05/2018
62/CTR-TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. 23/5/2018
51/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới". 16/04/2018
97-BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 03 và trước kỳ họp lần thứ họp 04 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2020) 31/05/2018
50/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới". 16/04/2018
03/CT-UBND Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. 15/03/2018
65/2017/NQ-HDND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 18/12/2017
184/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 24/01/2017
3887/UBND-VX3 V/v tăng cường thực hiện kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT 08/07/2016
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 12Theo tuần: 279Theo tháng: 1794