Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2019

Văn bản của BHXH Việt Nam

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
4374/BHXH-PC V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 29/10/2018
1096/QĐ-BHXH Quyết định về việc thành lập Phòng Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng 12/09/2018
929/QĐ-BHXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 26/07/2018

54/QĐ-BHXH

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội 05/01/2018

804/BHXH-CSYT

V/v hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 13/03/2018
952/KH-BHXH Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 23/03/2018

910/KH-BHXH

Kế hoạch triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Đại lý thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng 20/03/2018

413/QĐ-BHXH

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 29/03/2018

1150/BHXH-VKH

V/v định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 05/04/2018

572/QĐ-BHXH

Phê duyệt danh sách công chức dự thi nâng ngạch, viên chức dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 02/05/2018

1680/BHXH-TCCB

V/v thay đổi thời gian tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính 15/05/2018

2451/BHXH-DVT

Về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT 02/07/2018

357A/QĐ-BHXH

Công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2018 15/03/2018

1934/BHXH-KHĐT

Báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính 31/05/2018

889/QĐ-BHXH

Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam 23/02/2018

2873/BHXH-BT

Về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 03/08/201808/BHXH-TĐKT

V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 02/01/2018

34/QĐ-BHXH

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018 03/01/2018
93/KH-BHXH Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020) 11/01/2018

2991/QĐ-BHXH

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán tài chính năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 08/01/2018

2923/QĐ-BHXH

Quyết định Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 30/11/2017

238/BHXH-CNTT

V/v cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục 22/01/2018

342/BHXH-DVT

V/v hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi 30/01/2018

334-CTr-BHXH-TCDS

Chương trình Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ giai đoạn 2018-2020 29/01/2018

223/QĐ-BHXH

Quyêt định về việc ban hành tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 22/02/2018

495/KH-BHXH

Kế hoạch các hoạt động thông tin, truyền thông nhân dịp kỷ niệm các sự kiện và ngày lễ trong năm 2018 09/02/2018

665/BHXH-TCCB

V/v thực hiện hỗ trợ đối với lực lượng phòng cháy và chữa cháy 01/03/2018

234/QĐ-BHXH

QĐ Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam 23/02/2018

621/BHXH-CSYT

V/v giám định các nội dung chưa đúng quy định trong thanh toán chi phí KCB BHYT 26/02/2018

229/QĐ-BHXH

Quyết định Ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội 13/02/2018

228/QĐ-BHXH

Quyết đinh Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam 13/02/2018

3762/BHXH-DVT

V/v hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT 25/08/2017

3758/BHXH-TT

V/v tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH 24/08/2017
4148/BHXH-CSXH V/v chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN 22/09/2017

96/NQ-BCS

Nghị quyết của ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới 24/08/2017

103-CV/BCSĐ

Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 26/07/2017

1541/QĐ-BHXH

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính Phủ 29/09/2017

1553/QĐ-BHXH

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế 28/09/2017

4397/BHXH-GĐB

V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT 04/10/2017

4423/BHXH-DVT

V/v tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT 09/10/2017

5091/BHXH-CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 13/11/2017

5054/BHXH-DVT

V/v dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD 13/11/2017

5420/BHXH-CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 01/12/2017

3015/QĐ-BHXH

Quyết định Ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế 15/12/2017

5742/LĐTBXH-CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH ngày 07/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 21/12/2017

5791/BHXH-DVT

Công văn hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm 26/12/2017
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

348099
Hôm nay: 23Theo tuần: 373Theo tháng: 2039