Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Văn bản của BHXH tỉnh Lâm Đồng

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1404/BHXH-VP Về việc tham gia tiếp xúc cử tri. 17/09/2018
1393/BHXH-TCCB Về việc chấn chỉnh ý thức sinh hoạt của cán bộ, viên chức và người lao động. 14/09/2018
1166/BHXH-QLT Về việc mức trích tiền chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với trường mầm non. 31/07/2018
982/BHXH-GĐBHYT Về việc hướng dẫn xây dựng tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT. 05/07/2018
1084/BHXH-CĐBHXH Về việc trả lời thư bạn nghe Đài. 18/07/2018
1067/BHXH-QLT Về việc thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019. 16/07/2018
921/BHXH-GĐBHYT Về việc chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018. 22/06/2018
838/BHXH-GĐBHYT Về việc hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử. 14/06/2018
844/KH-BHXH Về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Báo chí cách mạng VN (21/6) và Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2018. 15/06/2018
816/BHXH-GĐBHYT Về việc gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2017. 12/06/2018
806/BHXH-CST Về việc ghi xác nhận thời gian tham gia quân đội tính hưởng BHXH. 11/06/2018
776/BHXH-QLT Về việc hướng dẫn mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở mới. 06/06/2018
945/BHXH-CST Về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp qua phiếu khảo sát phục vụ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2018. 29/06/2018
758/BHXH-CĐBHXH Về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động đã tìm được việc,làm. 01/06/2018
746/BHXH-CĐBHXH Về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. 31/05/2018

264_BHXH-CST Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNNN trên trang TTĐT 08/3/2018
1111/HDLN-BHXH-SGDĐT V/v thực hiện BHYT HSSV năm học 2019 19/07/2018
154/BHXH-GDBHYT Về việc thanh toán thuốc Alphaschymotrypsin dùng đường ống ngậm dứơi lữoi
01/02/2018
21/BHXH-TCCB Nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước
04/01/2018
23/BHXH-QLT V/v Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng
08/3/2018
39/BHXH-GDBHYT V/v dừng khám chữa bệnh BHYT
09/01/2018
43/BHXH-QLT V/v kết quả thực hiện hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tuợng từ nguồn quỹ kết dư BHYT năm 2015
10/01/2018
52/BHXH-QLT V/v hướng dẫn mức hỗ trợ đóng BHYT cho người hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình.
10/01/2018
57/BHXH-QLT Báo cáo tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2017
11/01/2018
58/BHXH-QLT V/v thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT
11/01/2018
208/BHXH-VP Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông nhân dịp kỷ niệm các sự kiện và ngày lễ trong năm 2018. 26/02/2018
216/KH-BHXH Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2018. 26/02/2018
326/BHXH-QLT Về việc đề nghị chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2018. 23/03/2018
394/CTr-BHXH Chương trình phối hợp giữa Sở LĐTB&XH - Liên đoàn Lao động và BHXH tỉnh Lâm Đồng năm 2018. 06/04/2018
567/BHXH-GĐBHYT Về việc thống nhất giá thuốc thanh toán BHYT. 07/05/2018
739/BHXH-QLT Về việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. 29/05/2018
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 11Theo tuần: 278Theo tháng: 1793