Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Luật BHXH, Luật BHYT.

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
I LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 20/11/2014
115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 11/11/2015
134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện 29/12/2015
59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc 29/12/2015
01/2016/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện 18/12/2016
II LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

146/2018/NĐ-CP

Nghị Định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

17/10/2018
25/2008/QH12 Luật BHYT 01/07/2009
46/2014/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT 13/06/2014
01/VBHN-VPQH Xác thực văn bản hợp nhất về Luật BHYT 01/07/2014
105/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT 15/11/2014
41/2014/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn thực hiện BHYT 24/11/2014
40/2015/TT-BYT Quy định về Đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT 16/11/2015
15/2018/TT-BYT

quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB BHYT trong một số trường hợp cụ thể.

03/05/2018
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 14Theo tuần: 183Theo tháng: 1020