Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2019

Văn bản

Văn bản của BHXH tỉnh Lâm Đồng

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1404/BHXH-VP Về việc tham gia tiếp xúc cử tri. 17/09/2018
1393/BHXH-TCCB Về việc chấn chỉnh ý thức sinh hoạt của cán bộ, viên chức và người lao động. 14/09/2018
1166/BHXH-QLT Về việc mức trích tiền chăm sóc sức khoẻ ban đầu đối với trường mầm non. 31/07/2018
982/BHXH-GĐBHYT Về việc hướng dẫn xây dựng tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT. 05/07/2018
1084/BHXH-CĐBHXH Về việc trả lời thư bạn nghe Đài. 18/07/2018
1067/BHXH-QLT Về việc thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2018 - 2019. 16/07/2018
921/BHXH-GĐBHYT Về việc chỉ số giá nhóm thuốc, dịch vụ y tế và trần đa tuyến đến năm 2018. 22/06/2018
838/BHXH-GĐBHYT Về việc hướng dẫn thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử. 14/06/2018
844/KH-BHXH Về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Báo chí cách mạng VN (21/6) và Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2018. 15/06/2018
816/BHXH-GĐBHYT Về việc gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT năm 2017. 12/06/2018
806/BHXH-CST Về việc ghi xác nhận thời gian tham gia quân đội tính hưởng BHXH. 11/06/2018
776/BHXH-QLT Về việc hướng dẫn mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở mới. 06/06/2018
945/BHXH-CST Về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp qua phiếu khảo sát phục vụ Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2018. 29/06/2018
758/BHXH-CĐBHXH Về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động đã tìm được việc,làm. 01/06/2018
746/BHXH-CĐBHXH Về việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. 31/05/2018

264_BHXH-CST Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNNN trên trang TTĐT 08/3/2018
1111/HDLN-BHXH-SGDĐT V/v thực hiện BHYT HSSV năm học 2019 19/07/2018
154/BHXH-GDBHYT Về việc thanh toán thuốc Alphaschymotrypsin dùng đường ống ngậm dứơi lữoi
01/02/2018
21/BHXH-TCCB Nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước
04/01/2018
23/BHXH-QLT V/v Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng
08/3/2018
39/BHXH-GDBHYT V/v dừng khám chữa bệnh BHYT
09/01/2018
43/BHXH-QLT V/v kết quả thực hiện hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tuợng từ nguồn quỹ kết dư BHYT năm 2015
10/01/2018
52/BHXH-QLT V/v hướng dẫn mức hỗ trợ đóng BHYT cho người hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình.
10/01/2018
57/BHXH-QLT Báo cáo tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2017
11/01/2018
58/BHXH-QLT V/v thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT
11/01/2018
208/BHXH-VP Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông nhân dịp kỷ niệm các sự kiện và ngày lễ trong năm 2018. 26/02/2018
216/KH-BHXH Kế hoạch công tác thông tin, truyền thông năm 2018. 26/02/2018
326/BHXH-QLT Về việc đề nghị chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2018. 23/03/2018
394/CTr-BHXH Chương trình phối hợp giữa Sở LĐTB&XH - Liên đoàn Lao động và BHXH tỉnh Lâm Đồng năm 2018. 06/04/2018
567/BHXH-GĐBHYT Về việc thống nhất giá thuốc thanh toán BHYT. 07/05/2018
739/BHXH-QLT Về việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. 29/05/2018

 

 

Văn bản của BHXH Việt Nam

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
4374/BHXH-PC V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 29/10/2018
1096/QĐ-BHXH Quyết định về việc thành lập Phòng Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách và Quản lý Hệ thống chăm sóc khách hàng 12/09/2018
929/QĐ-BHXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 26/07/2018

54/QĐ-BHXH

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong ngành Bảo hiểm xã hội 05/01/2018

804/BHXH-CSYT

V/v hướng dẫn thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018 13/03/2018
952/KH-BHXH Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 23/03/2018

910/KH-BHXH

Kế hoạch triển khai một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Đại lý thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của đối tượng tự đóng 20/03/2018

413/QĐ-BHXH

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2018 29/03/2018

1150/BHXH-VKH

V/v định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 05/04/2018

572/QĐ-BHXH

Phê duyệt danh sách công chức dự thi nâng ngạch, viên chức dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 02/05/2018

1680/BHXH-TCCB

V/v thay đổi thời gian tổ chức thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính 15/05/2018

2451/BHXH-DVT

Về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT 02/07/2018

357A/QĐ-BHXH

Công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2018 15/03/2018

1934/BHXH-KHĐT

Báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính 31/05/2018

889/QĐ-BHXH

Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam 23/02/2018

2873/BHXH-BT

Về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019 03/08/201808/BHXH-TĐKT

V/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 02/01/2018

34/QĐ-BHXH

Quyết định về việc ban hành kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018 03/01/2018
93/KH-BHXH Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020) 11/01/2018

2991/QĐ-BHXH

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán tài chính năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 08/01/2018

2923/QĐ-BHXH

Quyết định Phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi thực hiện của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 30/11/2017

238/BHXH-CNTT

V/v cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế sai sót thông tin về thời gian tham gia liên tục 22/01/2018

342/BHXH-DVT

V/v hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi 30/01/2018

334-CTr-BHXH-TCDS

Chương trình Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ giai đoạn 2018-2020 29/01/2018

223/QĐ-BHXH

Quyêt định về việc ban hành tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 22/02/2018

495/KH-BHXH

Kế hoạch các hoạt động thông tin, truyền thông nhân dịp kỷ niệm các sự kiện và ngày lễ trong năm 2018 09/02/2018

665/BHXH-TCCB

V/v thực hiện hỗ trợ đối với lực lượng phòng cháy và chữa cháy 01/03/2018

234/QĐ-BHXH

QĐ Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của BHXH Việt Nam 23/02/2018

621/BHXH-CSYT

V/v giám định các nội dung chưa đúng quy định trong thanh toán chi phí KCB BHYT 26/02/2018

229/QĐ-BHXH

Quyết định Ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Trang/Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội 13/02/2018

228/QĐ-BHXH

Quyết đinh Về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam 13/02/2018

3762/BHXH-DVT

V/v hướng dẫn thanh toán tỷ lệ hư hao thuốc YHCT, thuốc YHCT tự bào chế theo chế độ BHYT 25/08/2017

3758/BHXH-TT

V/v tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH 24/08/2017
4148/BHXH-CSXH V/v chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN 22/09/2017

96/NQ-BCS

Nghị quyết của ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới 24/08/2017

103-CV/BCSĐ

Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 26/07/2017

1541/QĐ-BHXH

Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính Phủ 29/09/2017

1553/QĐ-BHXH

Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế 28/09/2017

4397/BHXH-GĐB

V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT 04/10/2017

4423/BHXH-DVT

V/v tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT 09/10/2017

5091/BHXH-CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 13/11/2017

5054/BHXH-DVT

V/v dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD 13/11/2017

5420/BHXH-CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 01/12/2017

3015/QĐ-BHXH

Quyết định Ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế 15/12/2017

5742/LĐTBXH-CSXH

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 5144/LĐTBXH-BHXH ngày 07/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 21/12/2017

5791/BHXH-DVT

Công văn hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm 26/12/2017

 

 

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLL-BNN

In

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLL-BNN lên trang Website BHXH tỉnh.

(Ban hành kèm theo Công văn  số 264/BHXH-CST ngày 8/03/2018 của  BHXH tỉnh Lâm Đồng) download file

 

 

Văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng

In
Số/ Ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
65/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ-TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII ) " về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội " 10/10/2018
14-NQ/TU Nghị quyết về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. 08/10/2018
70-CTR/TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng Chính sách phát triển công nghiệp quốc gia năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 08/10/2018
5895/UBND-VX3 Về việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng. 14/09/2018
300/TB-UBND Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng. 05/09/2018
97-BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 03 và trước kỳ họp lần thứ họp 04 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2020) 31/05/2018
622-TB/TU Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 21/05/2018
62/CTR-TU Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. 23/5/2018
51/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới". 16/04/2018
97-BC-UBND Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 03 và trước kỳ họp lần thứ họp 04 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2020) 31/05/2018
50/KH-TU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới". 16/04/2018
03/CT-UBND Về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. 15/03/2018
65/2017/NQ-HDND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 18/12/2017
184/QĐ-UBND Quyết định Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 24/01/2017
3887/UBND-VX3 V/v tăng cường thực hiện kết nối liên thông dữ liệu KCB BHYT 08/07/2016

 

 

Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

In

Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) download file

 

 
Bắt đầuLùi12345678Tiếp theoCuối
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

348099
Hôm nay: 25Theo tuần: 375Theo tháng: 2041