Thứ Năm, ngày 23 tháng 05 năm 2019

Biểu mẩu Chế độ BHXH

In
Stt Mẫu Tải về Ngày áp dụng
1 Mẫu số 02-GCN (cấp phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH) 01/01/2017
2 Mẫu số 03-GCN (cấp bổ sung phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH) 01/01/2017
3 Mẫu số 07B-GCN (đăng ký cấp phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH) 01/01/2017
4 Mẫu số 08-GCN (báo cáo thay đổi thông tin của CS KCB) 01/01/2017
5 Mẫu 16_CBH (Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần) 01/07/2016
6 Mẫu 18_CBH (Thông báo thay đổi thông tin người hưởng) 01/07/2016
7 Mẫu 19_CBH (Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH) 01/07/2016
8 Mẫu C70a-HD (DS đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, DSPHSK) 01/06/2016
9 Mẫu 05-HSB (Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động) 01/06/2016
10 Mẫu 09A-HSB (Tờ khai của thân nhân) 01/06/2016
11 Mẫu 12-HSB (Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí) 01/06/2016
12 Mẫu 13-HSB (Giấy uỷ quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN) 01/06/2016
13 Mẫu 14-HSB (Đơn đề nghị) 01/06/2016
14 Mẫu 16-HSB (Biên bản họp của các thân nhân) 01/06/2016
15 Mẫu 01_QĐ_613 (Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng) 01/06/2016
16 Mẫu 01_QĐ_52 (Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo QĐ số 52_2013_QĐ_TTg) 01/06/2016
17 Mẫu 02_QĐ_52 (Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo QĐ số 52_2013_QĐ_TTg) 01/06/2016
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

348099
Hôm nay: 24Theo tuần: 374Theo tháng: 2040