Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

In

Hồ sơ Chế độ BHXH

1.Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Download
2.Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ Download
3.Giải quyết chế độ tuất Download
4.Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ Download
5.Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Download
6.Giải quyết trợ cấp 1 lần đối với người đang hưởng lương hưu Download
7.Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động đối với người lao động Download
8.Hồ sơ điều chỉnh thông tin về thân nhân đối với người đang hưởng lương hưu Download
9.Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí Download
10.Hồ sơ giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu Download
11.Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng Download
12.Hồ sơ giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị bệnh nay tiếp tục bị bệnh nghề nghiệp Download
13.Hồ sơ giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị tai nạn lần đầu Download
14.Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Download

 

Hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

1.Cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do mất, bị hư hỏng Download
2.Cấp lại sổ BHXH cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp Download
3.Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ Download
4.Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng Download
5.Cấp lại sổ BHXH do mất Download
6.Chốt sổ BHXH Download
7.Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc Download
8.Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH Download
9.Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH Download

Hồ sơ Thanh toán trực tiếp

1.Hồ sơ Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT Download
2.Hồ sơ Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT Download
3.Hồ sơ Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT Download

Hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN

1.Cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình Download
2.Đăng ký BHXH tự nguyện Download
3.Đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc lần đầu Download
4.Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai Download
5.Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa, đóng nhầm Download
6.Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT tự nguyện Download
7.Ngưng tham gia BHXH Download
8.Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Download
9.Thu BHXH, BHYT bắt buộc Download
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 12Theo tuần: 279Theo tháng: 1794