Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

In
STT Hồ Sơ Tải về Ngày áp dụng
1 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH 01/07/2016
2 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH 01/06/2016
3 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH 01/06/2016
4 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN 01/12/2015
5 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 01/12/2015
6 Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT 01/10/2015
7 Thủ tục hành chính trong đăng ký giao dịch điện tử 01/05/2015
 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 9Theo tuần: 276Theo tháng: 1791