Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Bà Đoàn Thị Ngát ngụ tại phường 2 TP Đà Lạt hỏi: Năm nay tôi 50 tuổi, đã có 21 năm 3 tháng đóng BHXH. Do sức khỏe không ổn định tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi. Vậy trường hợp của tôi được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đến khi đủ tuổi về nghỉ chế độ hay có

In

Câu hỏi :

Bà Đoàn Thị Ngát ngụ tại phường 2 TP Đà Lạt hỏi:

Năm nay tôi 50 tuổi, đã có 21 năm 3 tháng đóng BHXH. Do sức khỏe không ổn định tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi. Vậy trường hợp của tôi được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đến khi đủ tuổi về nghỉ chế độ hay có thể được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi?

Trả lời: Căn cứ Điều 61 Luật BHXH số 58/2014/QH13 có hiệu lực thức hiện từ ngày 01/01/2016 quy định về bảo lưu thời gian đóng BHXH như sau: NLĐ khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định về tuổi đời và thời gian tham gia BHXH (trong điều kiện lao động bình thường; nặng nhọc độc hại; bị suy giảm khả năng lao động) và chưa hưởng BHXH một lần theo quy định thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH;

Tại Khoản 1 Điều 55 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

NLĐ theo quy định gồm: Lao động theo hợp đồng lao động; CBCCVC; công nhân viên quốc phòng; người làm công tác cơ yếu; người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; người quản lý doanh nghiệp; điều hành HTX có tiền lương; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi hoặc nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi và có 15 năm làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm) nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Từ ngày 01/01/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế ban hành;

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 39Theo tuần: 432Theo tháng: 432