Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Ông Lương Văn Bách ngụ tại TP Bảo Lộc hỏi: Năm nay tôi 45 tuổi đang làm kinh doanh tại hộ gia đình. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện để sau này có lương hưu. Vậy tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng tối đa là bao nhiêu và đến đâu để làm thủ tục

In

 

Câu hỏi:

Ông Lương Văn Bách ngụ tại TP Bảo Lộc hỏi: Năm nay tôi 45 tuổi đang làm kinh doanh tại hộ gia đình. Tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện để sau này có lương hưu. Vậy tôi có thể tham gia BHXH tự nguyện với mức đóng tối đa là bao nhiêu và đến đâu để làm thủ tụcCăn cứ Điều 87 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Trả lời

1. Người lao động (NLĐ) theo quy định hằng tháng đóng BHXH bằng 22% mức thu nhập tháng do NLĐ lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm că cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở hiện hành;

2. NLĐ được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

- Hằng tháng;

- 3 tháng một lần;

- 6 tháng một lần;

- 12 tháng một lần;

- Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại điều này.

Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện BHXH tự nguyện quy định về phương thức đóng: Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng;

Đối chiếu với các quy định nêu trên với trường hợp ông Bách hỏi:

Về mức đóng: Ông được lựa chọn đóng BHXH tự nguyện với mức quy định bằng 22% của tối đa 20 tháng lương cơ sở và tối thiểu của mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn trên tháng;

Về phương thức đóng: Ông có thể lựa chọn phương thức đóng 5 năm 01 lần cho những năm về sau và được hưởng chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH;

Về thủ tục đóng: Ông có thể liên hệ với BHXH Bảo Lộc hoặc các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tại UBND các xã, phường nơi ông cư trú để thực hiện làm tờ khai đăng ký tham gia và đóng BHXH tự nguyện

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347247
Hôm nay: 38Theo tuần: 431Theo tháng: 431