Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện Chính sách Bảo hiểm Y tế (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) trả lời:

Không đóng BHYT, chủ sử dụng phải chi trả viện phí cho người lao động

Theo quy định tại khoản1, Điều 12 Luật BHYT thì lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động thuộc đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT, tức là nhóm đối tượng tham gia loại hình BHYT bắt buộc. Như vậy, nếu bạn ký hợp đồng lao động với chủ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) có thời hạn từ ít nhất 3 tháng trở lên, chủ DNTN có trách nhiệm lập danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để đăng ký tham gia BHYT.

Quy định về chế tài xử lý đối với các trường hợp chủ sử dụng lao động không chấp hành quy định đóng BHYT cho lao động đang được cơ quan chức năng tích cực xây dựng, ban hành trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Lao động, trường hợp chủ sử dụng lao động không đăng ký tham gia BHYT cho lao động của mình theo luật định, toàn bộ chi phí điều trị của người lao động theo quy định (nếu có) sẽ thuộc trách nhiệm chi trả của chủ sử dụng lao động.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 40Theo tuần: 433Theo tháng: 433