Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Trả lời

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất nghiệp thì lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con sẽ không sẽ không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Trừ trường hợp tại thời điểm nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con, lao động nữ này cũng đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật với người sử dụng lao động và thực hiện đầy đủ thủ tục để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 38Theo tuần: 216Theo tháng: 2011