Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Tôi tham gia công tác giảng dạy được 24 năm, sau đó chuyển sang làm công tác tại Phòng Giáo dục huyện và nghỉ hưu vào tháng 03/2009. Xin hỏi, trường hợp của Tôi có được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg hay không ?

In


Hỏi: Tôi tham gia công tác giảng dạy được 24 năm, sau đó chuyển sang làm công tác tại Phòng Giáo dục huyện và nghỉ hưu vào tháng 03/2009. Xin hỏi, trường hợp của Tôi có được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg hay không?

 

Trả lời:

Tại Điều 2 Quyết định 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng hưởng Thâm niên Nhà giáo: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối với trường hợp của Ông/bà đã chuyển sang công tác tại Phòng Giáo dục huyện và nghỉ hưu, Như vậy, Ông/bà nghỉ hưu khi không trực tiếp giảng dạy nên không thuộc đối tượng hưởng Thâm niên Nhà giáo theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347247
Hôm nay: 36Theo tuần: 429Theo tháng: 429