Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

 

Câu hỏi 40: Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần hai về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần hai về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện tại tòa án.

2. Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì khởi kiện tại tòa án.

3. thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 40Theo tuần: 218Theo tháng: 2013