Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019
In

 

Câu hỏi 39: Trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần đầu về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Khi phát hiện quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người khiếu nại gửi đơn đến người, tổ chức đã ban hành quyết định hoặc đã thực hiện hành vi đó.

2. Khi nhận được đơn khiếu nại lần đầu, người, tổ chức có quyết định hoặc hành vi bị khiếu nại phải xem xét thụ lý và giải quyết khiếu nại;

3. Thời hiệu khiếu nại, thủ tục khiếu nại và thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347247
Hôm nay: 36Theo tuần: 429Theo tháng: 429