Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019
In

 

Câu hỏi 38: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan lao động, thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp của mình bị khiếu nại.

Trong trường hợp người sử dụng lao động có quyết định, hành vi về bảo hiểm thất nghiệp bị khiếu nại không còn tồn tại thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện có trách nhiệm giải quyết;

2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp đối với quyết định giải quyết khiếu nại mà người sử dụng lao động, thủ trưởng cơ quan lao động, thủ trưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết và trong cùng thời gian đó người khiếu nại không khởi kiện tại tòa án.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347247
Hôm nay: 38Theo tuần: 431Theo tháng: 431