Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

 

Câu hỏi 37: Đối tượng khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp là những đối tượng nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 39 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp gồm:

1. Người lao động quy định tại Điều 2 Nghị định này;

2. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng;

3. Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp;

4. Người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng;

5. Người bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng;

6. Người sử dụng lao động theo quy định.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 42Theo tuần: 220Theo tháng: 2015