Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019
In

 

Câu hỏi 35: Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp có các nhiệm vụ gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm thất nghiệp có các nhiệm vụ sau đây:

1. Thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

2. Thanh tra về nguồn hình thành, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

3. Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giái quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

4. Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

5. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm thất nghiệp.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 41Theo tuần: 434Theo tháng: 434