Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

 

Câu hỏi 34: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

1. Tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn;

2. Theo dõi, kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp;

4. Kiến nghị các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền;

5. Hàng năm báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 37Theo tuần: 215Theo tháng: 2010