Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

 

Câu hỏi 33: Quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm:

1. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp;

2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền;

3. Thực hiện báo cáo với cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi, quyền hạn quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 39Theo tuần: 217Theo tháng: 2012