Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

 

Câu hỏi 28: Kế hoạch tài chính thu, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì kế hoạch tài chính thu, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Hàng năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lập kế hoạch tài chính về thu, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (kể cả phần ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 25 của Nghị định này); chi quản lý bảo hiểm thất nghiệp; đầu tư tăng trưởng trình hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội thẩm định và báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch tài chính.

2. Căn cứ kế hoạch tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định giao nhiệm vụ thu, chi cho các đơn vị thực hiện.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 36Theo tuần: 214Theo tháng: 2009