Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

In

 

Câu hỏi 27: Hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 31 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các biên pháp bảo toàn giá trị và tăng trưởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ tiền tạm thời nhàn rỗi. Hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp phảo bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết.

2. Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội quyết định việc đầu tư theo các hình thức sau đây:

- Mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước, của các Ngân hàng thương mại của Nhà nước;

- Cho các Ngân hàng thương mại của Nhà nước, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng chính sách vay;

- Các hình thức đầu tư khác do Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội quyết định.

3. Tiền sinh lời đầu tư, tăng trưởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp hàng năm được bổ sung vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347805
Hôm nay: 83Theo tuần: 520Theo tháng: 1755