Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

Câu hỏi 23: Trách nhiệm của Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì trách nhiệm của Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

1. Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 39Theo tuần: 217Theo tháng: 2012