Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019
In

Câu hỏi 21: Quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm:

1. Tổ chức quản lý nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Từ chối yêu cầu chi trả các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật.

3. Kiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp.

4. Kiểm tra việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

6. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

7. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347805
Hôm nay: 84Theo tuần: 521Theo tháng: 1756