Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

Câu hỏi 19: Trách nhiệm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH thì trách nhiệm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Giới thiệu việc làm, các cơ sở dạy nghề tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

3. Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

5. Định kỳ 06 tháng, trước ngày 31 tháng 7 và một năm trước ngày 31 tháng 01 báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 41Theo tuần: 219Theo tháng: 2014