Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019
In

 

Câu hỏi 18: Quyền của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì quyền của cơ quan lao động trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Từ chối yêu cầu hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật.

2. Giải quyết khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

3. Kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

4. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

5. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347805
Hôm nay: 84Theo tuần: 521Theo tháng: 1756