Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019
In

 

Câu hỏi 15: Trách nhiệm của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì trách nhiệm của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ và đúng.

2. Thực hiện lập hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Bảo quản, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội.

4. Đăng ký với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động–Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi bị mất việc làm, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

5. Hàng tháng thông báo với Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhận việc làm hoặc tham gia khoá học nghề phù hợp khi được Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 42Theo tuần: 435Theo tháng: 435