Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019
In

 

Câu hỏi 14: Quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì quyền của người lao động về bảo hiểm thất nghiệp được quy định như sau:

1. Được xác nhận đầy đủ về đóng bảo hiểm thất nghiệp trong sổ bảo hiểm xã hội.

2. Được nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

3. Được hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ bảo hiểm thất nghiệp quy định.

4. Được uỷ quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

5. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp; yêu cầu cơ quan lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp.

6. Khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền khi người sử dụng lao động, cơ quan lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm các quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

7. Các quyền khác theo quy định.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 38Theo tuần: 216Theo tháng: 2011