Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-BHXH-TCCB ngày 20/7/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 9/1995, trên cơ sở tiếp nhận công tác Bảo hiểm xã hội từ Sở Lao động – Thương binh & Xã hội và Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận nhiệm vụ thu BHXH từ Sở Tài chính vật giá và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 01/2003 BHXH tỉnh Lâm đồng tiếp nhận thêm nhiệm vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) từ BHYT Lâm đồng theo quyết định số 20/2002/QĐ - TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ V/v chuyển giao BHYT Việt nam sang BHXH Việt nam. Kể từ đó chức năng chính thức của BHXH tỉnh Lâm Đồng là giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế); Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. Lúc mới bắt đầu hoạt động (tháng 9/1995) đội ngũ cán bộ công chức của BHXH Lâm Đồng từ huyện đến tỉnh chỉ có 37 người nhận bàn giao từ 2 ngành Lao động và Liên đoàn lao động làm việc tại 4 phòng chuyên môn và 11 BHXH huyện, thị, thành phố Đà lạt. Đến tháng 09/2016 cơ cấu tổ chức bộ máy gồm có 252 người, làm việc tại 11 phòng chuyên môn và 12 BHXH huyện, thành phố. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động BHXH tỉnh Lâm Đồng luôn tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Số đối tượng tham gia không ngừng được mở rộng, số thu BHXH, BHTN, BHYT năm sau đều cao hơn năm trước. Chi trả các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, đảm bảo an toàn. Công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT kịp thời, đảm bảo chế độ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm và đẩy mạnh.v.v. Nhìn chung trong suốt quá trình hoạt động vừa qua, BHXH Lâm Đồng thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và sự phối hợp của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức BHXH từ huyện đến tỉnh hàng năm BHXH đều hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định, phát triển tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Tỉnh Lâm đồng

 

I. CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ :

 

1. PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 0(63) 3545568

 

2. VĂN PHÒNG

Điện thoại: 0(63)3827558; Fax: 0(63)3835560

 

3. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại: 0(63)3541559

 

4. PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH

Điện thoại: 0(63)3828392

 

5. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT

Điện thoại: 0(63)3832632

 

6. PHÒNG QUẢN LÝ THU

Điện thoại: 0(63)3540274

 

7. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

Điện thoại: 0(63)3676777


8. PHÒNG THANH TRA, KIỂM TRA

Điện thoại: 0(63)3832499

 

9. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điện thoại: 0(63) 3821154 - 0(63) 3988279

 

10. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0(63) 3828390


11. PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

Điện thoại: 0(63) 3548998

 

II. BHXH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ:

 

1. BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ: Số 3A Phạm Ngũ Lão - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3827399; 0(63)3820932

 

2. BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ BẢO LỘC

Địa chỉ: Số 9 Kim Đồng - Phường 2 - TP. Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3863029; 0(63)3862796

 

3. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LẠC DƯƠNG

Địa chỉ: 122 Langbiang - Thị trấn Lạc Dương- Huyện Lạc Dương- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3839103; 0(63)3839246

 

4. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Địa chỉ: Lô 90 Lê Hồng Phong- Thị trấn Liên Nghĩa- Huyện Đức Trọng- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3844349; 0(63)3844590.

 

5. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: Số 270 đường 2/4 - Thị trấn Thạnh Mỹ- Huyện Đơn Dương- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3847023; 0(63)3847686, email: bhxhddg@vnn.vn

 

6. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LÂM HÀ

Địa chỉ: Số 531 đường Hùng Vương - Khu phố Văn Tâm - Thị trấn Đinh Văn- Huyện Lâm Hà- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3850163; 0(63)3850980

 

7. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐAM RÔNG

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Rômen - Huyện Đam Rông- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3698191

 

8. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN DI LINH

Địa chỉ: 713 Hùng Vương - Thị trấn Di Linh- Huyện Di Linh- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3766949; 0(63)3870736

 

9. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BẢO LÂM

Địa chỉ: Số 04 đường Trần Hưng Đạo - Thị trấn Lộc Thắng- Huyện Bảo Lâm- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3877088; 0(63)3877126.

 

10. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẠ HUOAI

Địa chỉ: đường Nguyễn Thái Học - Tổ dân phố 3 - Thị trấn Madaguôi - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3874035; 0(63)3875794.

 

11. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẠ TẺH

Địa chỉ: Tổ dân phố 5C - Thị trấn Đạ Tẻh- Huyện Đạ Tẻh- Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3880810; 0(63)3880399

 

12. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CÁT TIÊN

Địa chỉ: Thị trấn Cát Tiên - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0(63)3884189; 0(63)3884124.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 8Theo tuần: 275Theo tháng: 1790