Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG


____________________LÃNH ĐẠO  BHXH TỈNH LÂM ĐỒNG____________________

• Giám đốc: Đậu Tú Lan

Điện thoại:    (063)3547647.

• Phó Giám đốc: Huỳnh Tấn Chỉ

Điện thoại:     (063)3828393.

• Phó Giám đốc: Bùi Thị Nga Giang

Điện thoại:     (063)3827793.

____________________CÁC PHÒNG BAN____________________

VĂN PHÒNG

• Chánh Văn phòng: Kiều Công Minh

Điện thoại:    (063)3521779.

• Phó Chánh Văn phòng: Đinh Đăng Định

Điện thoại:     (063)3827558.

• Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Năng Khanh

Điện thoại:     (063)3827558.

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

• Trưởng phòng: Vũ Kim Tuấn

Điện thoại:    (063)3541559.

• Phó phòng: Đào Văn Tuyển

Điện thoại:     (063)3541559.

PHÒNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

• Trưởng phòng: Nguyễn Mai Hồng Diệp

Điện thoại:    (063)3828392.

• Phó phòng: Trương Thị Vân

Điện thoại:     (063)3828392.

PHÒNG QUẢN LÝ THU

• Trưởng phòng: Trần Văn Sơn

Điện thoại:    (063)3540274.

• Phó phòng: Nguyễn Thị Lan

Điện thoại:     (063)3828391.

• Phó phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng

Điện thoại:     (063)3828391.

PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

• Phó phòng: Nguyễn Thị Hồng Thủy

Điện thoại:     (063)3545568.

PHÒNG CẤP SỔ THẺ

• Phó phòng: Nguyễn Thị Minh Phượng

Điện thoại: (063)3676777.

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ

• Trưởng phòng: Phạm Thị Hạnh

Điện thoại:    (063)3832632.

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

• Trưởng phòng: Nguyễn Thị Cẩm Vân

Điện thoại:    (063)3828390.

• Phó phòng: Nguyễn Quang Tuyến

Điện thoại:     (063)3540812.

PHÒNG THANH TRA KIỂM TRA

• Trưởng phòng: Nguyễn Cảnh

Điện thoại:    (063)3832499.

• Phó phòng: Nguyễn Văn Thủy

Điện thoại:     (063)3832499.

PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ

• Phó phòng: Nguyễn Thị Hồng Ngân

Điện thoại:     (063)3548998.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

• Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Bảo

Điện thoại:    (063)3821154.

• Phó phòng: Đỗ Ngọc Thịnh

Điện thoại:     (063)3988279.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 8Theo tuần: 275Theo tháng: 1790