Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Giới thiệu về Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng là cơ quan sự nghiệp nhà nước trực thuộc BHXH Việt Nam (là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ), đặt tại tỉnh Lâm Đồng nằm trong hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, có chức năng giúp tổng giám đốc tổ chức, thực hiện các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHYT) và quản lý quỹ BHXH, BHYT, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của tổng giám đốc BHXH Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn lãnh thổ của UBND tỉnh Lâm Đồng. BHXH tỉnh Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại tỉnh lỵ, có dấu, tài khoản riêng.

 

Lịch sử hình thành và phát triển Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-BHXH-TCCB ngày 20/7/1995 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động kể từ tháng 9/1995, trên cơ sở tiếp nhận công tác Bảo hiểm xã hội từ Sở Lao động – Thương binh & Xã hội và Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng, tiếp nhận nhiệm vụ thu BHXH từ Sở Tài chính vật giá và Cục thuế tỉnh Lâm Đồng. Đến tháng 01/2003 BHXH tỉnh Lâm đồng tiếp nhận thêm nhiệm vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) từ BHYT Lâm đồng theo quyết định số 20/2002/QĐ- TTg ngày 24/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ V/v chuyển giao BHYT Việt nam sang BHXH Việt nam. Kể từ đó chức năng chính thức của BHXH tỉnh Lâm đồng là giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện (sau đây gọi chung là bảo hiểm y tế); Quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lúc mới bắt đầu hoạt động (tháng 9/1995) đội ngũ cán bộ công chức của BHXH Lâm đồng từ huyện đến tỉnh chỉ có 37 người nhận bàn giao từ 2 ngành Lao động và Liên đoàn lao động làm việc tại 4 phòng chuyên môn và 11 BHXH huyện, thị, thành phố Đà lạt. Đến nay cơ cấu tổ chức bộ máy gồm có 178 người, làm việc tại 9 phòng chuyên môn và 12 BHXH huyện, thị, thành phố Đà lạt. Từ khi thành lập và đi vào hoạt động BHXH tỉnh Lâm đồng luôn tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Số đối tượng tham gia không ngừng được mở rộng, số thu BHXH, BHTN, BHYT năm sau đều cao hơn năm trước. Chi trả các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, đảm bảo an toàn. Công tác hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT kịp thời, đảm bảo chế độ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm và đẩy mạnh.v.v.

Nhìn chung trong suốt quá trình hoạt động vừa qua, BHXH Lâm đồng thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và sự phối hợp của các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức BHXH từ huyện đến tỉnh hàng năm BHXH đều hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần ổn định, phát triển tình hình an ninh, chính trị tại địa phương.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 8Theo tuần: 275Theo tháng: 1790