Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Tên thủ tục hành chính

Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực

Giao dịch điện tử

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người sử dụng lao động

Thực hiện việc truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam để  lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg.

Bước 2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận tờ khai của người sử dụng lao động và tự động kiểm tra các thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, gửi thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.

Cách thức thực hiện

Lập và gửi tờ khai qua Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thành phần hồ sơ

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 02/SĐ-GD

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin gửi tới địa chỉ thư điện tử của người sử dụng lao động.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử theo Mẫu số 02/SĐ-GD

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

a) Người sử dụng lao động đã đăng ký thành công giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội;

b) Phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số, địa chỉ thư điện tử, điện thoại và người liên hệ tại Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử (trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thay đổi, bổ sung, người sử dụng lao động phải thông tin cho cơ quan BHXH).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CPP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

- Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Hiển thị # 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 12Theo tuần: 279Theo tháng: 1794