Thứ Tư, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Danh mục Cơ sở khám chữa bệnh tại Lâm Đồng

STT

Tên cơ sở KCB

Mã cơ sở KCB

Địa chỉ

1

Trung tâm y tế Đà Lạt

68003

09 Nguyễn Văn Cừ - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

2

Phòng khám đa khoa khu vực Trại Mát

68004

Tổ Đa Phước 2 - Trại Mát - P11 - Đà Lạt - Lâm Đồng

3

Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Trường

68005

Thôn Trường Xuân 1 - Xã Xuân Trường - Đà Lạt - Lâm Đồng

4

Nhà hộ sinh thành phố

68006

17 Phan Đình Phùng - P1 - Đà Lạt - Lâm Đồng

5

Trạm y tế phường 12

68007

Tổ Thái Thịnh - Thái Phiên - P12 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

6

Trạm y tế xã Xuân Thọ

68009

Thôn Lộc Quý - Xã Xuân Thọ - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

7

Bệnh xá Học viện Lục quân -Đà Lạt

68010

1 Chi Lăng - P9 - Đà Lạt - Lâm Đồng

8

Trạm y tế xã Tà Nung

68011

Thôn 3 - Xã Tà Nung - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

9

Trạm y tế phường 10

68012

49 Phạm Hồng Thái - P10 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

10

Trạm y tế phường 4

68013

2/5 Lê Hồng Phong - P4 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

11

Trạm y tế phường 5

68014

44 Hoàng Diệu - P5 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

12

Trạm y tế phường 1

68015

99 Phan Đình Phùng - P1 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

13

Trạm y tế phường 2

68016

Nguyễn Lương Bằng - P2 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

14

Trạm y tế phường 9

68017

11 Quang Trung - P9 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

15

Trạm y tế phường 3

68018

15 Nhà Chung - P3 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

16

Trạm y tế phường 6

68019

06 Thi Sách - P6 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

17

Trạm y tế phường 7

68020

07 Nguyễn Siêu - P7 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

18

Trạm y tế phường 8

68021

130 Phù Đổng Thiên Vương - P8 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

19

Trạm y tế phường 11 Đà Lạt

68022

Tổ Đa Phước 2 - P11 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

20

Trạm y tế xã Hiệp Thạnh

68023

Xã Hiệp Thạnh - Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng

21

Trạm y tế thị trấn Đạ Tẻh

68025

Thị Trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

22

Trạm y tế xã Trạm Hành

68034

Thôn Phát Chi - Xã Trạm Hành - TP Đà Lạt - Lâm Đồng

23

Trạm y tế xã Đa Quyn

68035

Xã Đa Quyn - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

24

Trạm y tế xã Tân Lâm

68036

Xã Tân Lâm - Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

25

Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàn Mỹ

68038

Đường Mimôza – Phường 10 - Đà Lạt - Lâm Đồng

26

Phòng khám đa khoa KV Đạ Tông

68039

Thôn Liêng Trang 1 - Đạ Tông - Đam Rông - Lâm Đồng

27

Trạm y tế thị trấn Dran

68040

Thị Trấn Dran - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng

28

Trạm y tế thị trấn Cát Tiên

68041

Tổ dân phố 3 - Thị Trấn Cát Tiên

29

Trung tâm y tế huyện Lạc Dương

68300

Tổ dân phố B'nơ B - TT Lạc Dương - Lạc Dương - Lâm Đồng

30

Trạm y tế xã Đưng Knớr

68310

Thôn 1 - Xã Đưng K'nớ - Lạc Dương - Lâm Đồng

31

Trạm y tế xã Đạ Chair

68313

Thôn Long Lanh - Xã Đạ Chais - Lạc Dương - Lâm Đồng

32

Trạm y tế xã Đạ Sar

68314

Thôn 3 - Xã Đạ Sar - Lạc Dương - Lâm Đồng

33

Trạm y tế xã Đa Nhim

68316

Thôn Đạ Chais - Xã Đạ Nhim - Lạc Dương - Lâm Đồng

34

Trạm y tế xã Lát

68317

Thôn Đạ Nghịt - Xã Lát - Lạc Dương - Lâm Đồng

35

Trạm y tế thị trấn Lạc Dương

68318

Tổ dân phố Đăng Kia - TT Lạc Dương - Lạc Dương - Lâm Đồng

36

Trung tâm y tế huyện Đơn Dương

68370

Phạm Ngọc Thạch - TT Thạnh Mỹ - Đơn Dương - Lâm Đồng

37

Phòng khám đa khoa khu vực Đran

68371

Thị Trấn D'ran - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

38

Trạm y tế xã Lạc Xuân

68372

Xã Lạc Xuân - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

39

Trạm y tế xã Lạc Lâm

68373

Xã Lạc Lâm - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

40

Trạm y tế Thị trấn Thạnh Mỹ

68374

Thị Trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

41

Phòng khám đa khoa khu vực Ka Đô

68375

Xã Ka Đô - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

42

Phòng khám đa khoa khu vực Ka Đơn

68376

Xã Ka Đơn - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

43

Trạm y tế xã Pró

68377

Xã Pró- Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

44

Trạm y tế xã Quảng Lập - Đơn Dương

68378

Xã Quảng Lập - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

45

Trạm y tế xã Tu Tra

68379

Xã Tu Tra - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

46

Trạm y tế xã Đạ Ròn

68380

Xã Đạ Ròn - Huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng

47

Trung tâm y tế huyện Đức Trọng

68440

QL 20 - TT Liên Nghĩa - Đức Trọng - Lâm Đồng

48

Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Gia

68441

Xã Ninh Gia - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

49

Trạm y tế xã Tà Hine

68442

Xã Tà Hine - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

50

Phòng khám đa khoa khu vực Đà Loan

68443

Xã Đà Loan - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

51

Trạm y tế xã Bình Thạnh

68444

Xã Bình Thạnh - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

52

Trạm y tế xã Tà Năng

68445

Xã Tà Năng - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

53

Trạm y tế xã Ninh Loan - Đức Trọng - Lâm Đồng

68446

Xã Ninh Loan - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

54

Trạm y tế xã Tân Hội

68447

Xã Tân Hội - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

55

Trạm y tế xã Liên Hiệp

68448

Xã Liên Hiệp - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

56

Trạm y tế TT Liên Nghĩa - Đức Trọng

68449

Thị Trấn Liên Nghĩa - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

57

Trạm y tế xã Nthôl Hạ

68450

Xã N'thol Hạ - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

58

Trạm y tế xã Tân Thành

68451

Xã Tân Thành - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

59

Trạm y tế xã Hiệp An

68453

Xã Hiệp An - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

60

Trạm y tế xã Phú Hội

68455

Xã Phú Hội - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng

61

Trung tâm y tế huyện Lâm Hà

68510

531 Hùng Vương - TT Đinh Văn - Lâm Hà - Lâm Đồng

62

Trạm y tế xã Hoài Đức

68511

Xã Hoài Đức - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

63

Phòng khám đa khoa khu vực Nam Ban

68512

Thị Trấn Nam Ban - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

64

Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hà

68513

Xã Tân Hà - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

65

Trạm y tế TT Đinh Văn - Lâm Hà

68514

Thị Trấn Đinh Văn - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

66

Trạm y tế TT Nam Ban - Lâm Hà - Lâm Đồng

68515

Thị Trấn Nam Ban - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

67

Trạm y tế xã Phi Tô

68516

Xã Phi Tô - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

68

Trạm y tế xã Liên Hà

68518

Xã Liên Hà - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

69

Trạm y tế xã Đạ Đờn

68519

Xã Đạ Đờn - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

70

Trạm y tế xã Tân Văn

68520

Xã Tân Văn - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

71

Trạm y tế xã Phú Sơn

68521

Xã Phú Sơn - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

72

Trạm y tế xã Nam Hà

68522

Xã Nam Hà - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

73

Trạm y tế xã Đông Thanh

68523

Xã Đông Thanh - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

74

Trạm y tế xã Tân Thanh

68524

Xã Tân Thanh - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

75

Trạm y tế xã Đan Phượng

68525

Xã Đan Phượng - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

76

Trạm y tế xã Gia Lâm

68526

Xã Gia Lâm - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

77

Trạm y tế xã Mê Linh

68527

Xã Mê Linh - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

78

Trạm y tế xã Phúc Thọ

68528

Xã Phúc Thọ - Huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng

79

Trung tâm y tế huyện Di Linh

68580

20 Phạm Ngọc Thạch - TT Di Linh - Di Linh - Lâm Đồng

80

Phòng khám đa khoa khu vực Hòa Ninh

68581

Xã Hòa Ninh - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

81

Trạm y tế xã Tam Bố

68582

Xã Tam Bố - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

82

Trạm y tế xã Hòa Bắc

68583

Xã Hòa Bắc - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

83

Trạm y tế xã Sơn Điền

68584

Xã Sơn Điền - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

84

Trạm y tế xã Hòa Nam

68585

Xã Hòa Nam - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

85

Trạm y tế xã Gia Bắc

68586

Xã Gia Bắc - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

86

Trạm y tế xã Đinh Trang Hòa

68587

Xã Đinh Trang Hòa - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

87

Trạm y tế xã Bảo Thuận

68588

Xã Bảo Thuận - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

88

Trạm y tế xã Hòa Trung

68589

Xã Hòa Trung - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

89

Trạm y tế xã Gia Hiệp

68590

Xã Gia Hiệp - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

90

Phòng khám đa khoa khu vực Tân Thượng

68591

Xã Tân Thượng - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

91

Trạm y tế xã Đinh Trang Thượng

68592

Xã Đinh Trang Thượng - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

92

Trạm y tế xã Đinh Lạc

68593

Xã Đinh Lạc - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

93

Trạm y tế xã Tân Nghĩa

68594

Xã Tân Nghĩa - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

94

Trạm y tế xã Gung ré

68595

Xã Gung Ré - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

95

Trạm y tế TT Di Linh

68596

Thị Trấn Di Linh - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

96

Trạm y tế xã Liên Đầm

68597

Xã Liên Đầm - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

97

Trạm y tế xã Tân Châu

68598

Xã Tân Châu - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

98

Trạm y tế xã Tân Thượng

68599

Xã Tân Thượng - Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

99

Trạm y tế phường Lộc Phát

68652

Phường Lộc Phát - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

100

Trạm y tế xã Đạm Bri

68653

Xã Đạm Bri - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

101

Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Châu

68654

Xã Lộc Châu - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

102

Trạm y tế xã Đại Lào

68655

Xã Đại Lào - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

103

Trạm y tế xã Lộc Nga

68656

Xã Lộc Nga - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

104

Trạm y tế phường Lộc Sơn

68657

Phường Lộc Sơn - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

105

Trạm y tế phường B'lao

68658

Phường B'lao - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

106

Trạm y tế phường 2

68659

Phường 2 - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

107

Trạm y tế phường 1

68660

Phường 1 - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

108

Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Thanh

68661

Xã Lộc Thanh - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

109

Trạm y tế phường Lộc Tiến

68662

Phường Lộc Tiến - TP Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng

110

Trung tâm y tế TP Bảo Lộc

68663

Hải Thượng Lãn Ông - P1 – TP Bảo Lộc - Lâm Đồng

111

Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

68720

213 Hùng Vương - TT Lộc Thắng - Bảo Lâm - Lâm Đồng

112

Phòng khám đa khoa khu vực Lộc An

68721

Xã Lộc An - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

113

Phòng khám đa khoa khu vực Lộc Thành

68722

Xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

114

Trạm y tế xã Lộc Đức

68723

Xã Lộc Đức - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

115

Trạm y tế xã B'lá

68724

Xã B' Lá - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

116

Trạm y tế xã Lộc Bắc

68725

Xã Lộc Bắc - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

117

Trạm y tế xã Lộc Bảo

68726

Xã Lộc Bảo - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

118

Trạm y tế xã Lộc Lâm

68727

Xã Lộc Lâm - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

119

Trạm y tế xã Lộc Nam

68728

Xã Lộc Nam - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

120

Trạm y tế xã Lộc Ngãi

68729

Xã Lộc Ngãi - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

121

Trạm y tế xã Lộc Quảng

68730

Xã Lộc Quảng - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

122

Trạm y tế xã Lộc Tân

68731

Xã Lộc Tân - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

123

Trạm y tế TT Lộc Thắng

68732

Thị Trấn Lộc Thắng - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

124

Trạm y tế xã Lộc Phú

68733

Xã Lộc Phú - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

125

Trạm y tế xã Tân Lạc

68734

Xã Tân Lạc - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng

126

Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai

68790

Tổ Dân Phố 5 - TT Mađaguôi - Đạ Huoai - Lâm Đồng

127

Phòng khám đa khoa khu vực Đạ Mri

68791

Thị Trấn Đạm Ri - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

128

Trạm y tế xã Đạ Ploa

68792

Xã Đạ Ploa - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

129

Trạm y tế xã Đạ Tồn

68793

Xã Đạ Tồn - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

130

Trạm y tế xã Madaguôi

68794

Xã Mađaguôi - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

131

Trạm y tế xã Đạ Oai

68795

Xã Đạ Oai - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

132

Trạm y tế xã Đoàn Kết

68796

Xã Đoàn Kết - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

133

Trạm y tế xã Phước Lộc

68797

Xã Phước Lộc - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

134

Trạm y tế xã Hà Lâm

68798

Xã Hà Lâm - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

135

Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh

68860

Đường Phạm Ngọc Thạch - TT Đạ Tẻh - Đạ Tẻh - Lâm Đồng

136

Trạm y tế xã Đạ Kho

68861

Xã Đạ Kho - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

137

Trạm y tế xã Quảng Trị

68862

Xã Quảng Trị - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

138

Trạm y tế xã Quốc Oai

68863

Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

139

Trạm y tế xã Triệu Hải

68864

Xã Triệu Hải - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

140

Trạm y tế xã Mỹ Đức

68865

Xã Mỹ Đức - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

141

Trạm y tế xã Hương Lâm

68866

Xã Hương Lâm - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

142

Trạm y tế xã Hà Đông

68867

Xã Hà Đông - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

143

Trạm y tế xã An Nhơn

68868

Xã An Nhơn - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

144

Trạm y tế xã Đạ Lây

68869

Xã Đạ Lây - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

145

Trạm y tế xã Đạ Pal

68870

Xã Đạ Pal - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

146

Trung tâm y tế huyện Cát Tiên

68930

Tổ Dân Phố 1 - TT Cát Tiên - Cát Tiên - Lâm Đồng

147

Phòng khám đa khoa khu vực Phước Cát 1

68931

Xã Phước Cát 1 - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

148

Phòng khám đa khoa khu vực Gia Viễn

68932

Xã Gia Viễn - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

149

Trạm y tế xã Quảng Ngãi

68933

Xã Quảng Ngãi - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

150

Trạm y tế xã Đức Phổ

68935

Xã Đức Phổ - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

151

Trạm y tế xã Phước Cát 2

68936

Xã Phước Cát 2 - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

152

Trạm y tế xã Tiên Hoàng

68937

Xã Tiên Hoàng - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

153

Trạm y tế xã Nam Ninh

68938

Xã Nam Ninh - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

154

Trạm y tế xã Mỹ Lâm

68939

Xã Mỹ Lâm - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

155

Trạm y tế xã Tân Nghĩa

68941

Xã Tân Nghĩa - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

156

Trạm y tế xã Đồng Nai Thượng

68944

Xã Đồng Nai Thượng - Huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

157

Trung tâm y tế huyện Đam Rông

68970

Thôn 1 - Xã Rô Men - Đam Rông - Lâm Đồng

158

Phòng khám đa khoa khu vực Phi Liêng

68972

Xã Phi Liêng - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

159

Trạm y tế xã Liêng Srônh

68973

Xã Liêng Srônh - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

160

Trạm y tế xã Đạ K' nàng

68974

Xã Đạ K'nàng - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

161

Trạm y tế xã Đạ Long

68975

Xã Đạ Long - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

162

Trạm y tế xã Đạ Tông

68976

Xã Đạ Tông - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

163

Trạm y tế xã Đạ Rsal

68978

Xã Đạ Rsal - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

164

Trạm y tế xã Rô Men

68979

Xã Rô Men - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

165

Trạm y tế xã M' Rông

68980

Xã Đạ M'rông - Huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng

166

Trạm y tế xã Đạm Ri

68982

Xã Đạm Ri - Huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng

167

Phân trạm y tế xã Đạ Nha

68983

Xã Quốc Oai - Huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng

168

Trạm y tế xã Hòa Ninh

68042

Thôn 12 - xã Hòa Ninh - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng

169

Khu điều trị phong Di Linh

68043

Xã Bảo Thuận - Di Linh - Lâm Đồng

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347533
Hôm nay: 12Theo tuần: 279Theo tháng: 1794