Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

In

 

Tính đến ngày 31/7/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng có 1.030.120 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó: tham gia BHYT là 1.029.119 người và tham gia BHXH TN là 1.001 người;

Trong đó:

- Số người tham gia BHXH bắt buộc là 83.554 người, đạt 94,66 KH giao.

- Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.001 người, đạt 39,91% KH giao.

- Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 72.272 người, đạt 92,71%  KH giao.

- Số người tham gia BHYT là 1.029.119 người, đạt 94,57% KH giao.

Để đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN và BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp để nhận danh sách các doanh nghiệp có quyết toán thuế; thông báo yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH, đồng thời xây dựng kế hoạch cử chuyên quản thu đến trực tiếp để khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHTN.

Đối với đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV): Trong tháng 8/2018, Bảo hiểm xã hội các huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị bao gồm: làm việc với các Hiệu trưởng các trường học về chỉ tiêu 100% HSSV tham gia BHYT (theo Chỉ thị số 09-CT/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng); phối hợp với nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHYT HSSV để vận động HSSV và phụ huynh hưởng ứng tham gia BHYT HSSV, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT; thực hiện tốt hướng dẫn liên ngành giữa BHXH tỉnh và Sở Giáo dục tỉnh số 1111/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 19/7/2018 và công văn số 1166/BHXH-QLT ngày 31/7/2018 của BHXH tỉnh Lâm Đồng.

Đối với đối tượng hộ gia đình và hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đúng đối tượng (hộ gia đình và hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình ) tại các khu dân cư.  Đồng thời, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng Hộ gia đình tham gia BHYT của các đại lý thu để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng năm 2018.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, cơ quan BHXH tiếp tục tăng cường mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức treo biển hiệu đại lý cho các đại lý thu trên địa bàn tỉnh./.

Trần Sơn

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347805
Hôm nay: 83Theo tuần: 520Theo tháng: 1755