Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

In

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 1111/HDLN-BHXH-SGDĐT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 cho các trường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung của văn bản số 1111/HDLN-BHXH-SGDĐT hướng dẫn chi tiết gồm Đối tượng tham gia, mức đóng và thời gian tham gia…

- Về đối tượng tham gia gồm:  Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi tắt là nhà trường) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.

Đối với những HSSV đã tham gia BHYT các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT đang theo học tại nhà trường thì xuất trình thẻ BHYT cho nhà trường để lập danh sách tham gia BHYT (được miễn trừ đóng BHYT theo đối tượng HSSV).

- Về  mức đóng và thời gian phải tham gia BHYT HSSV năm học 2018-2019:

a) Mức đóng BHYT HSSV hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng BHYT do Nhà nước quy định (hiện nay là 1.390.000 đồng), trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là 30% mức đóng, phần còn lại là 70% HSSV tự đóng.

Như vậy số tiền mua thẻ BHYT 1 tháng = 1.390.000 đồng x 4,5% = 62.550 đồng.

Trong đó: + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% là: 18.765 đồng.

+ HSSV tự đóng 70% là:  43.785 đồng.

b) Số tháng mua thẻ BHYT:

Việc mua thẻ BHYT HSSV được thực hiện theo năm tài chính. Như vậy số tháng học sinh mua thẻ BHYT năm học 2018-2019 được tính như sau:

b1) Đối với học sinh lớp 12 hoặc sinh viên năm cuối của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp: mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng gồm các tháng còn lại của năm 2018 cộng với 9 tháng năm 2019 (giá trị sử dụng đến ngày 30/9/2019).

Ví dụ: học sinh lớp 12 đã tham gia BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/09/2018 thì mua thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019, mức đóng là:

62.550 đồng x 12 tháng = 750.600 đồng/người.

Trong đó: + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% là: 225.180 đồng.

+ HSSV tự đóng 70% là:  525.420 đồng.

Nếu học sinh đã mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2018 thì mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019, mức đóng là:

62.550 đồng x 9 tháng = 562.950 đồng/người.

Trong đó: + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% là: 168.885 đồng.

+ HSSV tự đóng 70% là:  394.065 đồng.

b2) Đối với HSSV còn lại (trừ đối tượng b1): mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng gồm các tháng còn lại của năm 2018 cộng với 12 tháng năm 2019

Ví dụ: học sinh đã mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/9/2018 thì mua thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2019, mức đóng là:

62.550 đồng x 15 tháng = 938.250 đồng/người.

Trong đó: + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% là: 281.475 đồng.

+ HSSV tự đóng 70% là:  656.775 đồng.

Nếu học sinh đã mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2018 thì mua thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, mức đóng là:

62.550 đồng x 12 tháng = 750.600 đồng/người.

Trong đó: + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% là: 225.180 đồng.

+ HSSV tự đóng 70% là:  525.420 đồng.

Lưu ý:

- Riêng đối với học sinh lớp 5 và lớp 9, sau khi hoàn thành cấp học có thể có một số học sinh không học tiếp lên cấp học trên, tuy nhiên số lượng không nhiều, đồng thời để thực hiện chủ trương “Bảo hiểm y tế toàn dân”, vì vậy đề nghị các nhà trường hướng dẫn, động viên học sinh tham gia số tháng mua BHYT như đã nêu trên. Trường hợp phụ huynh học sinh không đồng ý tham gia đủ 12 tháng của năm 2019 thì giải quyết để học sinh tham gia BHYT đến 30/9/2019.

- Đối với HSSV là người dân tộc thiểu số: được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% và ngân sách của tỉnh hỗ trợ 70% (HSSV không phải đóng tiền mua thẻ BHYT). Nhà trường có trách nhiệm lập riêng danh sách HSSV là người dân tộc thiểu số để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT HSSV.

- Về mệnh giá và thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng:

a) Mệnh giá thẻ BHYT có giá trị sử dụng tối thiểu là 6 tháng/1 lần mua, trừ các trường hợp liên quan đến việc giải quyết các chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh.

b) Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tính từ ngày HSSV đóng tiền vào quỹ BHYT đối với trường hợp tham gia liên tục; trường hợp tham gia lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên (trong năm tài chính) thì thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền mua thẻ BHYT.

c) Về thời điểm tổ chức thu: Căn cứ tình hình thực tế, các trường xác định thời điểm thu cho phù hợp, đảm bảo mệnh giá, khuyến khích phụ huynh, HSSV đóng BHYT HSSV một lần/năm (theo năm tài chính).

Trần Sơn

Download hướng dẫn số 1111/HDLN-BHXH-SGDĐT.

Download văn bản số 1166/BHXH-QLT.

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347805
Hôm nay: 81Theo tuần: 518Theo tháng: 1753