Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Lâm Đồng: tập trung phát triển BHYT hộ gia đình 6 tháng cuối năm 2018

In

Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, trong thời gian qua, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình .

Tính 30/6/2018, toàn tỉnh có 1.029.166 người tham gia BHYT, tỷ lệ bảo phủ BHYT đạt 78,44% dân số toàn tỉnh. Năm 2018, BHXH tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ bảo phủ BHYT lên 82,6% dân số. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn vì hiện nay số người dân thuộc diện hộ nghèo tham gia BHYT giảm; người thuộc hộ cận nghèo không còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng như trước đây. Vì vậy, để đạt được mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp quan trọng là phát triển tốt BHYT hộ gia đình.

Ngay từ đầu năm 2018, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH cấp huyện, thành phố xây dựng và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình cho các đại lý thu trên địa bàn; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về ý nghĩa, tính nhân văn, mức hỗ trợ và giảm trừ, quyền lợi được hưởng, . . . khi tham gia BHYT hộ gia đình đến người dân. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ đầu năm đến nay, tổng số người tham gia BHYT hộ gia đình qua hệ thống đại lý thu các xã, phường, thị trấn, bưu điện tăng 56.485 người so với đầu năm 2018; BHXH các huyện Đơn Dương, Lâm Hà đã thực hiện tốt công tác này.

Tuy nhiên, với đặc thù là một tỉnh Tây Nguyên với hơn 43 dân tộc sinh sống sinh sống nên công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do trình độ văn hóa, nhận thức về quyền lợi và nghĩa vụ cũng như thu nhập của phần lớn người dân chủ yếu từ nông, lâm nghiệp và du lịch nên nhiều hộ gia đình vẫn chưa tham gia BHYT. Bên cạnh đó, hoạt động của một số đại lý thu còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm; chưa tích cực, chủ động tiếp cận với người dân để tuyên truyền, vận động tham gia BHYT.

Để đẩy nhanh tiến độ mở rộng đối tượng tham gia BHYT nói chung, phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình nói riêng, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp dân cư về chính sách BHYT, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin về quyền, nghĩa vụ khi tham gia BHYT và cách thức tham gia. Tập huấn kỹ năng khai thác, tuyên truyền, vận động cho đại lý thu, xây dựng và củng cố mạng lưới đại lý thu BHYT rộng khắp trên địa bàn đến các thôn, bản.... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình. Mặt khác, phối hợp với các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế, nhằm tạo sự tin tưởng ở người tham gia BHYT./.

Phương Trà

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346832
Hôm nay: 37Theo tuần: 475Theo tháng: 1312