Thứ Bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2019

UBND huyện Đạ Huoai tổ chức hội triển khai các giải pháp thực hiện công tác BHYT năm 2018.

In

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, UBND huyện  Đạ Huoai tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp  thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn huyện. Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Linh Hoạt – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Phòng y tế, Phòng LĐTB&XH, BHXH huyện, Trung tâm y tế, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê và Chủ tịch, PCT UBND 10 xã, thị trấn.

Sau khi nghe BHXH huyện báo cáo tình hình thực hiện kết quả BHYT 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo trên địa địa bàn huyện Đạ Huoai; UBND huyện ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, Đồng chí Nguyễn Linh Hoạt kết luận:

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện BHYT trên địa bàn toàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân, tính đến ngày 30/6/2018 đạt 75,16%  tỷ lệ bao phủ bao hiểm y tế. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra thì tỷ lệ người tham gia BHYT chưa đạt; nguyên nhân chính đó là: Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác BHYT toàn dân vì vậy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo nhất công tác tuyên truyền để người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm về BHYT toàn dân còn nhiều hạn chế; sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm giữa các cơ quan hữu quan với các địa phương thiếu chặt chẽ…

Trên cơ sở quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, Nghị quyết HĐND giao năm 2018, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua; để công tác BHYT toàn dân đạt hiệu quả, yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Cơ quan BHXH:

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, sâu rộng trong nhân dân. Xây dựng lộ trình thực hiện BHYT từ nay đến năm 2020.

-Cung cấp, chia sẻ dữ liệu người đã tham gia BHYT và những người chưa tham gia BHYT trên cơ sở dữ liệu của ngành cho các xã, thị trấn để rà soát, đối chiếu, phân loại đối tượng làm cơ sở cho công tác vận động tuyên truyền người dân tham gia BHYT.

-Phối hợp với UBND các xã, thị trấn về quản lý mạng lưới nhân viên viên đại lý thu.

2.Trung tâm y tế huyện:

-Tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT ở cơ sở; Nâng cao chất lượng KCB và thái độ của đội ngũ y tế hướng đến sự hài lòng của bệnh.

-Kịp thời uốn nắn, xử lý những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiên hà cho người bệnh để tiêu cực, vụ lợi cá nhân.

3.UBND các xã, thị trấn:

- Chỉ  đạo, thực hiện phát triển đối tượng theo quyết định của UBND huyện giao chỉ tiêu thực hiện BHYT năm 2018.

-Củng cố, rà soát hệ thống phát thanh thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục về BHYT.

-Giao cho cán bộ TB&XH làm đầu mối thực hiện thống kê, theo dõi đối tượng tham gia BHYT.

-Trên cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH cung cấp, thực hiện việc rà soát, phân tích số liệu và báo cáo về UBND huyện trước ngày 30/8/2018.Trên cơ sở dữ liệu đã phân tích giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đoàn thể, thôn, tổ dân phố và cán bộ phụ trách từng địa bàn để vận động nhân dân tham gia BHYT.

4.Phòng y tế:Chủ trì, phối hợp với  chi cục thống kê huyện xây dựng biểu mẫu phân loại nhóm và chịu trách về công tác BHYT trên địa bàn.

Việt Cường

 

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347805
Hôm nay: 84Theo tuần: 521Theo tháng: 1756