Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

In

 

Tính đến hết tháng 5/2018, trên địa bàn tỉnh có 83.459 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, đạt 94,56% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao (KH giao); 942 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 37,56% KH giao; 71.435 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đạt 91,63% KH giao; 1.023.209 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt 91,63% KH giao, còn thiếu 64.958 người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 77,93%, còn thiếu 4,67% tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2018.

So với năm trước, tốc độ tăng trưởng đối tượng tham gia BHYT giảm mạnh, trong đó giảm mạnh nhất là đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT; đối tượng người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình (NLNMSTB) tăng trưởng không như kỳ vọng, hiện đang thấp hơn so với cuối năm 2017. Trong đó, một số địa phương có đối tượng hộ NLNMSTB tham gia BHYT giảm so với năm trước gồm: Lạc Dương (giảm 860 người), Đơn Dương (giảm 2.350 người), Bảo Lâm (giảm 2.992 người), Đạ Huoai (giảm 1.976 người), Cát Tiên (giảm 2.738 người). Đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT tăng trưởng chậm, trong đó: một số địa phương có số đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT giảm so với năm trước, gồm: Lạc Dương (giảm 250 người), Di Linh (giảm 69 người), Đạ Tẻh (giảm 852 người), Cát Tiên (giảm 133 người). Đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT tại một số địa phương giảm, gồm: Đà Lạt (giảm 736 người), Đơn Dương (giảm 311 người), Lâm Hà (giảm 771 người).

Tình hình phát triển đối tượng còn nhiều khó khăn, để hoàn thành kế hoạch được giao, Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện một số nội dung như: tổ chức đến các doanh nghiệp (có quyết toán thuế năm 2017) để khai thác mới. đối với các doanh nghiệp cố tình không đăng ký tham gia BHXH thì phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an cùng cấp để tổ chức kiểm tra nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, thành phố rà soát, xét duyệt bổ sung đợt 2 đối tượng người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2018; tổ chức tuyên truyền, vận động có hiệu quả để tăng số người tham gia BHYT đối với nhóm đối tượng này. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp tại các khu dân cư, đảm bảo mỗi khu dân cư ít nhất tổ chức truyền thông được 1 lần trong năm để phát triển đối tượng hộ gia đình. Tăng cường làm việc với hiệu trưởng các trường có số học sinh tham gia BHYT thấp, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT.

Trần Sơn

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347247
Hôm nay: 37Theo tuần: 430Theo tháng: 430