Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo mức lương cơ sở mới.

In

Căn cứ Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang: Kể từ ngày 01/7/2018, áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; Mức đóng BHXH bắt buộc cao nhất và mức thu nhập tháng của người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 27.800.000 đồng/tháng (1.390.000 đồng x 20 lần).

- Áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT.

- Đối tượng ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT: từ ngày 01/7/2018 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ trước ngày 01/7/2018 thì từ ngày 01/7/2018 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng.

- Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 01/7/2018: Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng.

Trên cơ sở mức lương cơ sở mới, BHXH các huyện, thành phố triển khai thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang; đồng thời, thông báo và hướng dẫn đến các đại lý thu trên địa bàn tỉnh để tổ chức thu BHXH tự nguyện, BHYT theo mức lương cơ sở mới.

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 37Theo tuần: 215Theo tháng: 2010