Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Bảo hiểm xã hội huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị Tổng kết BHYT hộ gia đình năm 2017 và triển khai kế hoạch BHYT hộ gia đình năm 2018

In

 

Ngày 04/5/2018, Bảo hiểm xã hội huyện Đức Trọng tổ chức hội nghị Tổng kết BHYT hộ gia đình năm 2017 và triển khai kế hoạch BHYT hộ gia đình năm 2018. Đánh giá công tác thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình năm 2017 của Đức Trọng, các đại biểu nhất trí: với diện tích tự nhiên 901,79 km2 và dân số là 183.009 người với 27 dân tộc anh em, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 30%, chủ yếu là người Chu Ru, Cơ Ho và một số đồng bào dân tộc ở các tỉnh phía Bắc di cư vào từ năm 1954; có 01 xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III là Đa Quyn gồm 4 thôn, và 3 xã thuộc khu vực II là Tàhine, Ntholhạ, Tà năng (trong đó xã Tà Năng có 2 thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực III). Năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Đức Trọng đã thực hiện ký hợp đồng với 17 đại lý thu (không tính đại lý Bưu điện) có 77 nhân viên, trong đó có 15 đại lý xã, thị trấn với 43 nhân viên, 01 đại lý Hội Nông dân với 15 nhân viên, và 01 đại lý Trung tâm dân số KHHGĐ với 19 nhân viên.

Tính đến ngày 31/12/2017, toàn huyện có 137.518 người tham gia BHYT (trong đó sỹ quan quân đội là 1.495 người, thân nhân công an và người lao động cư trú ở huyện Đức Trọng nhưng do BHXH tỉnh quản là 1.273 người), chiếm 75,14% độ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện, trong đó có 41.186 người đang tham gia BHYT theo hộ gia đình chiếm tỷ lệ 22,5% dân số và đạt 47,5% số người thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình (còn trên 45.491 người thuộc diện tham gia nhưng chưa tham gia), tăng 78,6% với 18.120 người so với năm 2016 (23.066 người); thiếu 2,66% so với chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao, tương đương 4.868 người tham gia BHYT. Mặc dù các đại lý thu đã có cố gắng trong công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia BHYT, được thể hiện qua số thu năm 2017 tăng so với năm 2016 tỷ lệ là 78,6 %. Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2017 mặt dù đạt kế hoạch của BHXH tỉnh Lâm Đồng giao tại Quyết định số 2613/QĐ-BHXH ngày 14/12//2017, nhưng so với kế hoạch của UBND huyện giao tại Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 14/04/2017 của UBND huyện Đức Trọng (153.268 người) mới đạt 89,2%

Trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội huyện Đức Trọng đã phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện giải quyết chế độ khám, chữa bệnh cho 210.490 lượt người với số tiền chi từ quỹ 36.373 triệu đồng. Một số trường hợp lâm bệnh nan y, hiểm nghèo được quỹ thanh toán số tiền khám, điều trị lớn trong một đợt điều trị, điển hình:

- Bệnh nhân Cao Thị Thông tham gia BHYT hộ gia đình tại xã Phú Hội bị bệnh viêm phổi do vi khuẩn, chi phí từ quỹ BHYT 82,208 triệu đồng trong đó người bệnh thanh toán là : 16,441. triệu đồng;

- Bệnh nhân Dương Chấn Phú, tham gia BHYT hộ gia đình tại thị trấn Liên Nghĩa, bị bệnh U lympho tế bào, được quỹ BHYT đảm nhận chi phí điều trị 118,645 triệu đồng trong đó người bệnh thanh toán là : 23,729 triệu đồng;

- Bệnh nhân Hoàng Nhật Vũ tham gia BHYT hộ gia đình tại xã Tân Thành, bị bệnh thoái hóa khớp háng được quỹ BHYT đảm nhận chi phí điều trị 93,440 triệu đồng trong đó người bệnh thanh toán là : 23,729 triệu đồng;

- Bệnh nhân Trần Văn Đạt, tham gia BHYT hộ gia đình tại xã Ninh Gia, bị bệnh U ác của gan và đường mật trong gan, được quỹ BHYT đảm nhận chi phí điều trị 65,941 triệu đồng trong đó người bệnh thanh toán là : 13,188 triệu đồng

- Bệnh nhân Nguyễn Quyết Chiến, tham gia BHYT hộ gia đình tại 66 Trần Hưng Đạo thi trấn Liên Nghĩa, bị bệnh nhồi máu cơ tim, được quỹ BHYT đảm nhận chi phí điều trị 129,743 triệu đồng trong đó người bệnh thanh toán là : 25,948 triệu đồng và nhiều trường hợp khác đều được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Để công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đồng thời góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện năm 2018, BHXH huyện Đức Trọng đã đề ra các giải pháp sau:

Đối với cơ quan BHXH: Tiếp tục tăng cường tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, nhất là đối tượng hộ gia đình. Bám sát kế hoạch được BHXH tỉnh và UBND huyện để giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho UBND các xã, thị trấn; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/4/2018 của UBND thực hiện công tác BHYT toàn dân năm 2018 trên địa bàn huyện Đức Trọng để triển khai nhiệm vụ của cơ quan BHXH trong năm 2018. Chủ động thực hiện kế hoạch tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT tại các khu dân cư; phối hợp với các đơn vị, đoàn thể có liên quan, UBND các xã, thị trấn vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, trong đó chú trọng phối hợp với cán bộ làm công tác dân số tại các địa phương để vận động hộ gia đình tham gia BHYT. Xác định đây là nhóm đối tượng quan trọng nhất để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế bền vững. Tăng cường mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo mỗi thôn, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT, đồng thời, thanh lý hợp đồng với những đại lý hoạt động không có hiệu quả, vi phạm các nội dung trong hợp đồng. Trong năm 2018, đảm bảo tất cả đại lý thu BHYT hộ gia đình hoạt động trên địa bàn huyện phải có chứng chỉ đào tạo; các điểm thu BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện có biển hiệu theo quy định của BHXH Việt Nam; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên đại lý thu để các đại lý thu có khả năng giải thích, hướng dẫn các chính sách liên quan đến chế độ BHXH, BHYT cho người dân. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động Đại lý; để tìm ra nguyên nhân Đại lý chưa đạt hiệu quả và có những biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; kịp thời khen thưởng biểu dương các đại lý hoạt động có hiệu quả cao. Phân công chuyên quản thu chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình của các Đại lý thu so với kế hoạch giao; có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở kịp thời để các Đại lý thu hoạt động có hiệu quả, bảo đảm đạt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018; Đánh giá kết quả, khả năng thực hiện phát triển đối tượng của các Đại lý thu trong thời gian tới, thanh lý hợp đồng đối với các Đại lý thu hoạt động không hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hơn việc phục vụ người lao động, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sửa đổi lề lối làm việc, thái độ phục vụ người dân cho cán bộ viên chức cơ quan BHXH huyện nhằm đáp ứng hơn nữa sự hài lòng của người dân.

Đối với Đại lý thu: Các Đại lý thu tiếp cận, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất tới các hộ gia đình, cá nhân tham gia BHYT; vận động 100% thành viện trong hộ gia đình tham gia để được giảm trừ mức đóng, Xác định, nắm rõ số người cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình để tuyên truyền phổ biến sâu rộng về mức đóng, hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Nhà nước để các đối tượng tham gia BHYT kịp thời, phấn đấu tăng số người thuộc nhóm đối tượng này tham gia BHYT; Nhân viên Đại lý thu các xã, thị trấn các Hội đoàn thể, đại lý Bưu điện, tăng cường đi đến thôn, xóm, hộ gia đình để vận đông người dân tham gia BHYT; phối hợp với các trưởng thôn và các cán bộ, công chức được giao phụ trách địa bàn thôn trong việc vận động và thu tiền đóng BHYT. Thông báo đến người tham gia BHYT sắp hết hạn sử dụng thẻ BHYT để kịp thời tái tục, tránh làm gián đoạn sử dụng thẻ BHYT, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT hộ gia đình.

Một số hình ảnh hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Đạt - Giám đốc BHXH Huyện Đức Trọng phát biểu tại HN

Quang cảnh Hội nghị

Trần Sơn

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 10 Tháng 5 2018 16:09 )  

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 41Theo tuần: 434Theo tháng: 434