Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế năm 2018.

In

Thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ Tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quan tâm chỉ đạo một số nội dung như sau:

Tính đến hết ngày 28/02/2018, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn là 979.671 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 75,42%, so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được giao là 82,6% thì còn thiếu khoảng 7,28% tương đương 94.460 người  (dân số tạm lấy theo số dân năm 2017 là 1.298.900 người). Trong đó số người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình giảm trên 20.000 người, số người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo giảm trên 12.690 người so với cuối năm 2017.

Một số đơn vị có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp so với kế hoạch được giao như: huyện Cát Tiên (66,02%/82%), huyện Đạ Tẻh (71,21%/81,5%), thành phố Đà Lạt (72,73%/81,8%), Bảo Lộc (69,13%/78%), huyện Lạc Dương (77,19%/86,5%), huyện Bảo Lâm (71,63%/79,6%), huyện Đạ Huoai (73%/81%), huyện Đức Trọng (71,75%/79,2%)…

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố kịp thời tổ chức thu tiền (phần còn lại của đối tượng) và lập danh sách đối với người thuộc hộ nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo tham gia BHYT để cơ quan Bảo hiểm xã hội in và cấp thẻ BHYT cho đối tượng kể từ tháng 4/2018 nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân; Chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2018 cho UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân phụ trách công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHYT đến với người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung vào hộ gia đình chưa tham gia BHYT tại các địa phương./.

Trần Sơn


Các tin khác

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 38Theo tuần: 216Theo tháng: 2011