Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

BHXH tỉnh Lâm Đồng tổ chức cho Cán bộ, viên chức học tập Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII

In

 

Thực hiện văn bản số 33-HD/BTGDV ngày 5/2/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 2/2018 và văn bản số 41/HD –CĐVC ngày 22/2/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 12/3/2018 Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng với cơ quan tổ chức cho toàn thể CBVC học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII bao gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Qua học tập, quán triệt 04 Nghị quyết nói trên đã giúp cho cán bộ viên chức thấy được những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ đang được xã hội đặc biệt quan tâm.


Trong tháng 3/2018 BHXH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo- Dân vận, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cho CBVC học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Nguyễn Cảnh

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 39Theo tuần: 432Theo tháng: 432