Thứ Sáu, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Thông báo mức lãi đóng lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BH Thất nghiệp năm 2018

In

Căn cứ quy định tại điểm a và b Khoản 3, Điều 6 của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ Tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.

Căn cứ thông báo số 86/TB-BHXH ngày 10/01/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lãi suất chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng xin THÔNG BÁO đến các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh mức lãi suất khi chậm đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng kể từ ngày 01/01/2018 như sau:

1. Lãi suất tính chậm đóng, truy đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng là 1,208% (mức lãi suất một năm là 14,5%/năm), đây là mức lãi suất đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động phải đóng hàng tháng khi chậm đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

2. Lãi suất tính chậm đóng, truy đóng Bảo hiểm y tế  hàng tháng là 0,75% (mức lãi suất năm là 9%/năm) đây là mức lãi suất đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động phải đóng hàng tháng khi chậm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 06 Tháng 2 2018 16:07 )  

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346832
Hôm nay: 38Theo tuần: 476Theo tháng: 1313