Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Thay đổi về đóng bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2018

In PDF.

Năm 2018 được đánh dấu là năm quan trọng có nhiều đổi mới trong chính sách tiền lương đối với người lao động, một trong số đó là điều chỉnh lương tháng làm căn cứ đóng BHXH.

Từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH sẽ căn cứ vào 3 khoản là mức lương, các khoản phụ cấp và các khoản thu nhập bổ sung ổn định. Chính sách này giúp tránh được trường hợp người lao động khi đi làm có thể có thu nhập tốt nhưng khi nghỉ hưu lại có mức lương hưu thấp do đóng BHXH thấp.


Tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Tuy nhiên, không phải tất cả các khoản phụ cấp lương và bổ sung khác đều làm căn cứ tính đóng BHXH. Từ 1/1/2018, ngoài lương và các phụ cấp như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp năng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút, còn đóng thêm các khoản thu nhập bổ sung khác có tính chất ổn định, và có tính chất tương tự các phụ cấp nói trên. Ngoài ra, nhiều khoản phụ cấp không được tính trong đóng bảo hiểm xã hội như: thưởng, lương năng suất, tiền điện thoại, xăng xe, tiền ăn trưa… bởi đây là thu nhập bổ sung phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động.

Như vậy, những khoản phụ cấp lương, khoản bổ sung khác tính đóng BHXH là những khoản tương đối ổn định, thường xuyên; còn những khoản phụ cấp lương, khoản bổ sung khác không xác định được cùng với mức lương, gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động là khoản phụ cấp, bổ sung thường xuyên biến động nên không làm căn cứ tính đóng BHXH.

Việc quy định tiền lương tháng đóng BHXH nêu trên giúp người lao động có mức hưởng lương hưu cao hơn so với trước đây, giảm sự chênh lệch giữa mức lương khi đi làm và mức lương được hưởng khi nghỉ hưu; đồng thời, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khi xác định mức đóng trên các khoản phụ cấp lương, khoản bổ sung tương đối ổn định, thường xuyên./.

 

Trần Sơn.

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 14Theo tuần: 183Theo tháng: 1020