Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Lâm đồng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”

In

Vừa qua, tại Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm đồng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”. Ông Phan Văn Đa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH huyện, thành phố trực thuộc.

 

Đồng chí Phan Văn Đa - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng dân cư về công tác BHXH, BHYT đã được nâng lên rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được tăng cường, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng cao. Việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT của các cơ quan, đơn vị chuyên môn kịp thời, đúng quy định;  quy trình và thủ tục hành chính được rút gọn, quyền lợi của người tham gia được bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến ngày 31/12/2017, trên địa bàn tỉnh có 1.025.212 người tham gia BHXH, BHYT (bao gồm cả thân nhân quân đội) tăng 37,5% với 280.194 người so với năm 2012. Trong đó số người tham gia BHXH là 84.131 người (tăng 15,11% tương đương với 11.046 người so với năm 2012), BH thất nghiệp là 70.331 người (tăng 23,03% với 13.165 người so với năm 2012) và tham gia BHYT là 1.023.686 người chiếm 79,28% dân số địa phương (tăng 37,52% tương đương với 279.299 người so với năm 2012). Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế, cụ thể là: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH, BH thất nghiệp còn thấp so với lực lượng lao động trong độ tuổi đang làm việc trên địa bàn, tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn nhiều...

Đồng chí Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng báo cáo tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung: Việc quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; tình hình thực hiện các chế độ chính sách của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị  đã thảo luận và đề ra những giải pháp tích cực, hiệu quả tạo ra bước phát triển mới, bền vững cho công tác BHXH, BHYT.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho 09 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Ông Phan Văn Đa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, với phương châm “BHXH cho mọi người lao động” và “BHYT toàn dân” đề nghị các cấp, các ngành, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, xác định công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội; UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để tăng cường công tác thu BHXH, BHYT trên địa bàn, khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT, góp phần ngăn ngừa tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia, góp phần xây dựng hệ thống BHXH tỉnh hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

 

Phương Trà

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 14Theo tuần: 183Theo tháng: 1020