Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng hoàn thành chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN.

In

Năm 2017, BHXH tỉnh Lâm Đồng được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu thu là 2.008.353 triệu đồng, tỷ lệ nợ là 2,52%, phát triển 1.006.285 người tham gia BHXH, BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT là 77,8% dân số tỉnh. Trong khi đó, năm 2017, trên 35.000 người là người dân sinh sống tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn không được cấp thẻ BHYT (Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ); để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2017, đòi hỏi phải phát triển trên 110.000 người tham gia BHYT, đồng thời để hoàn thành chỉ tiêu thu đòi hỏi phải giảm nợ dưới 3,2% bao gồm cả nợ đóng của ngân sách nhà nước (trong đó nợ BHYT của ngân sách năm 2016 là trên 102 tỷ đồng).

Trước tình hình đó, BHXH Lâm Đồng xác định, kế hoạch năm 2017 rất nặng nề và khó khăn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của CBCCVC ngành BHXH ngay từ đầu năm; sự ủng hộ, phối hợp của các sở, ban, ngành địa phương, nhất là sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc phát triển đối tượng tham gia BHYT, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố mở hội nghị dân chủ, phát động thi đua thực hiện các chỉ tiêu theo Nghi quyết 21-NQ- TW của Bộ chính trị gắn với chủ đề năm 2017: “Kỷ cương-Đoàn kết-Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Quán triệt mỗi cán bộ, viên chức luôn coi nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và giảm nợ tiền đóng là  một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần ổn định an ninh chính trị, xã hội địa phương và phát triển ngành BHXH.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể CBCCVC BHXH tỉnh, năm 2017, BHXH tỉnh đã phát triển được 1.025.074 người đạt 101,87% kế họach BHXH Việt Nam giao; trong đó: số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.526 người; tham gia BHYT là 1.023.548 người, chiếm 79,27% so với dân số trên địa bàn tỉnh, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg là 1,47% và vượt chỉ tiêu BHYT toàn dân do Nghị quyết HĐND tỉnh giao (77,8%); số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.105.093 triệu đồng, đạt 104,82% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 125,59% với số tiền là 428.964 triệu đồng so với năm 2016; tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 63.989 triệu đồng (bao gồm cả nợ của ngân sách nhà nước và của các đơn vị phá sản, bỏ trốn, không có lao động...), chiếm 3,19% so với kế hoạch thu, giảm 5,88% so với tỷ lệ nợ năm trước.

Ngoài ra, trong năm 2017, BHXH tỉnh cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động; chỉ tiêu đồng bộ mã số BHXH để đổi và cấp thẻ BHYT theo mẫu mới.

 

Có thể nói, năm 2017 là năm BHXH tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kỳ tích nhất là trong công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể CBCCVC BHXH tỉnh Lâm Đồng./.

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 41Theo tuần: 219Theo tháng: 2014