Thứ Ba, ngày 22 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (Số liệu tính đến ngày 30/11/2017)

In

I. Bảo hiểm Xã hội TP Đà Lạt:

1.  Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Đại Dũng: 409 triệu đồng (nợ 63 tháng)

2.  Công ty TNHH Thịnh Trị:125 triệu đồng (nợ 27 tháng,)

3.  Công ty TNHH Tuấn Thoa ĐL: 141 triệu đồng (nợ 24 tháng)

4.  Công ty TNHH xuất khẩu nông sản An Phú Đà Lạt: 147 triệu đồng (nợ 18 tháng)

5.  Công ty TNHH Khử Trùng - Diệt mối VFC Đà Lạt: 98 triệu đồng (nợ 10 tháng)

6.  Công ty TNHH Thanh Uyên: 124 triệu đồng (nợ 11 tháng)

7.  Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại xây dựng dịch vụ 179: 80 triệu đồng (nợ 7 tháng)

8.  Cty TNHH TV-TK-XD An Minh-Đà Lạt: 103 triệu đồng (nợ 4 tháng)

9.  Cty TNHH DVTVTK Đại Lộc ĐL: 302 triệu đồng (nợ 11 tháng)

10.  Cty TNHH Cao Xuân Trường - Đà Lạt: 464 triệu đồng (nợ 16 tháng)

11.  Công ty TNHH Hải Phúc Hân: 114 triệu đồng (nợ 5 tháng)

12.  Công ty TNHH DV vận tải Sao Đỏ: 157 triệu đồng (nợ 4 tháng)

13.  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Tuổi Trẻ: 628 triệu đồng (nợ 11 tháng)

14.  Cty TNHH Thắng Lợi 5 - Đà Lạt: 206 triệu đồng (nợ 3 tháng)

15.  Cty CP CNSH Rừng Hoa Đà Lạt: 486 triệu đồng (nợ 3 tháng)

16.  CN CTY Cổ phần tập đoàn Mai Linh tại Lâm Đồng: 788 triệu đồng (nợ 3 tháng)

17.  Chi Nhánh Công ty TNHH Thành Bưởi - Đà Lạt: 1,14 tỷ đồng (nợ 3 tháng)

18.  Công ty TNHH Dã Ngoại Xanh: 85 triệu đồng (nợ 40 tháng)

19.  Cty TNHH TM & thi công cơ giới Chu Toàn –ĐL: 85 triệu đồng (nợ 29 tháng)

20.  CTY TNHH Xuất nhập khẩu Thúy Thuận Đà Lạt: 86 triệu đồng (nợ 37 tháng)

21.  CN Cty CP Thiên Nhân - Đà Lạt: 92 triệu đồng (nợ 25 tháng)

22.  Công ty TNHH TVTK ĐTXD Kiến Đại Việt: 103 triệu đồng (nợ 20 tháng)

23.  Cty TNHH TM-DV Vệ sỹ Hoàng Gia-Trấn Long: 180 triệu đồng (nợ 68 tháng)

24.  CN Công ty TNHH MTV 508 tại Tỉnh Lâm Đồng: 253 triệu đồng (nợ 29 tháng)

25.  Cty TNHH TM-DV Hiệp Lực: 269 triệu đồng (nợ 75 tháng)

II. Bảo hiểm Xã hội TP Bảo Lộc:

1.     Công ty TNHH Chánh Phát Tâm Châu Bảo Lộc: 287 triệu đồng (nợ 26 tháng)

2.     Công ty TNHH An Phú  - Bảo Lộc:114 triệu đồng (nợ 32 tháng)

3.     Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc: triệu 112 đồng (nợ 17 tháng)

4.     Cty TNHH Kimono Japan: 4,42 tỷ đồng (nợ 77 tháng)

5.     CN Công ty TNHH XD-CN Lâm Đồng XN KT & SX VLXD Lộc Phần: 91 triệu đồng, (nợ 11 tháng)

6.     Cty TNHH Kim Long - Bảo Lộc: 169 triệu đồng (nợ 14 tháng)

7.     Cty sản xuất lụa tơ tằm Bảo Lộc (VIKOTEX): 86 triệu đồng (nợ 5 tháng)

8.     Công ty SXKD hàng XNK Nam Phương Bảo Lộc: 2,66 tỷ đồng (60 tháng)

9.     CN Ct CP truyền hình cáp  NTH-TT giải trí Starlight tại Bảo Lộc: 146 triệu đồng (4 tháng)

10.                      Cty TNHH thực phẩm An Vạn Thịnh - Bảo Lộc: 126 triệu đồng (3 tháng)

11.                      Công ty Cổ Phần BEL Gà: 385 triệu đồng (3 tháng)

12.                      Cty TNHH Tâm Châu: 5,81 tỷ đồng (25 tháng)

13.                      Công ty TNHH Merkava Việt Nam: 1,62 tỷ đồng (nợ 6 tháng)

14.                      Công ty CP Điện Bình Thủy Lâm Đồng: 129 triệu đồng (nợ 11 tháng)

15.                      Trường THPT Bá Thiên: 170 triệu đồng (nợ 37 tháng)

16.                      Công ty Cổ Phần Đá Lam Đồng: 173 triệu đồng (nợ 45 tháng)

17.                      Trường Mầm Non Bá Thiên, Bảo Lộc: 207 triệu đồng (nợ 37 tháng)

18.                      Cty TNHH An Cư Bảo Lộc: 289 triệu đồng (nợ 69 tháng)

III. Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Dương:

1.     Công ty TNHH xây dựng Đồng Lợi: 57 triệu đồng (nợ 9 tháng)

2.     Công ty Cổ Phần Điện Đạ Sar: 77 triệu đồng (nợ 10 tháng)

3.     Công ty TNHH TM - DV - DL Trần Châu Loan: 70 triệu đồng (nợ 13 tháng)

4.     Chi nhánh công ty TNHH Thủy Hoàng Nguyên: 53 triệu đồng (nợ 5 tháng)

5.     CN Công ty TNHH Báo Đáp - Lạc Dương: 53 triệu đồng (nợ 41 tháng)

6.     Công ty TNHH Bình Thuận - Lạc Dương - Lâm Đồng: 252 triệu đồng (nợ 40 tháng)

IV. Bảo hiểm Xã hội huyện Lâm Hà:

1.   Công ty Cổ phần Long Đỉnh: 116 triệu đồng (nợ 4 tháng)

2.  Công ty TNHH Hà Thanh - Lâm Hà: 69 triệu đồng (nợ 4 tháng)

V. Bảo hiểm Xã hội huyện Đức Trọng:

1.     Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Minh Thông: 75 triệu đồng (nợ 29 tháng)

2.     CTy TNHH Đại Phát Đức Trọng Lâm Đồng: 76 triệu đồng (nợ 36 tháng)

3.     CTy TNHHSX-TM-DV Nông Phú Đức Trọng Lâm Đồng: 76 triệu đồng (nợ 35 tháng)

4.     Doanh nghiệp tư nhân Giảng Thu: 81 triệu đồng (nợ 33 tháng)

5.     Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức: 83 triệu đồng (nợ 47 tháng)

6.     Cty TNHH Hiệp Nông - Đức Trọng - Lâm đồng: 143 triệu đồng (nợ 30 tháng)

7.     Công ty TNHH TMSX Bao Bì Nhựa Trường Thuận Phát: 74 triệu đồng (nợ 18 tháng)

8.     Công ty TNHH Trần Phát - Đức Trọng: 125 triệu đồng (nợ 44 tháng)

9.     DNTN Trần Lê Gia Trang-Đức trọng- Lâm Đồng: 170 triệu đồng (nợ 33 tháng)

10.                        Công ty TNHH XD Tài Lộc Nguyễn: 80 triệu đồng (nợ 20 tháng)

11.                        Công ty TNHH thương mại Nhân Trí Dũng: (85 triệu đồng (nợ 17 tháng)

12.                        Công ty CP Đầu tư và xây dựng thủy điện Hiệp Thạnh: 71 triệu đồng (nợ 12 tháng)

13.                        Công ty TNHH Phan Nguyên Minh: 241 triệu đồng (nợ 42 tháng)

14.                        Trường Trung cấp KTKT Quốc Việt Đức Trọng-Lâm Đồng: 77 triệu đồng (nợ 8 tháng)

15.                        Công ty TNHH Hùng Vinh Đức Trọng LĐ: 76 triệu đồng (nợ 7 tháng)

16.                        Công ty CP Đá quý và vàng Lâm Đồng: 137 triệu đồng (nợ 7 tháng)

17.                        Công ty CP Xuất nhập khẩu cà phê Đà Lạt: 110 triệu đồng (nợ 5 tháng)

18.                        Trung tâm dạy nghề tư thục Lạc Hồng, Đức Trọng, Lâm Đồng: 1,46 tỷ đồng (nợ 79 tháng)

19.                        Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên: 312 triệu đồng (nợ 5 tháng)

VI. Bảo hiểm Xã hội huyện Di Linh:

1.     Công ty TNHH TM- DV Trung Thái: 58 triệu đồng (nợ 7 tháng)

2.     Công ty TNHH Hai Vàng: 68 triệu đồng (nợ 11 tháng)

3.     Công ty cổ phần  cấp nước và xây dựng Di Linh: 148 triệu đồng (nợ 3 tháng)

4.     Công ty cổ phần Hiệp Phú: 252 triệu đồng (nợ 13 tháng)

5.     Công ty TNHH Dương Anh: 399 triệu đồng (nợ 24 tháng)

6.     Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam: 448 triệu đồng (nợ 32 tháng)

VII. Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Lâm:

1.   Công ty CP ITASCO - Lâm Đồng: 64 triệu đồng (nợ 5 tháng)

2.   Công ty TNHH Tam Dương: 68 triệu đồng (nợ 6 tháng)

3.   Công ty TNHH TMSX-XNK Trí Việt: 123 triệu đồng (nợ 21 tháng)

4.   Công ty CP Cao su Bảo Lâm: 578 triệu đồng (nợ 6 tháng)

VIII. Bảo hiểm xã hội huyện Đạ Tẻh:

1.   Công ty TNHH Hoàng Hữu Lộc: 47 triệu đồng (nợ 5 tháng)

IX. Bảo hiểm xã hội huyện Cát Tiên:

1.   Hợp tác xã TMDV&DN may Tây Nguyên: 34 triệu đồng (nợ 16 tháng)

Tăng Thị Ngọc Hương

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347188
Hôm nay: 42Theo tuần: 220Theo tháng: 2015