Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời các vấn đề cử tri quan tâm

In

- Cử tri phản ánh, học sinh, sinh viên cũng là thành viên hộ gia đình nhưng lại không được tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình để được giảm trừ mức đóng:

Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014. Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT quy định nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bao gồm: “Học sinh, sinh viên là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân“. Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc trường hợp phải đóng BHYT tại trường nơi đang học theo diện học sinh và sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Hộ gia đình thuộc đối tượng  được quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình hướng dẫn tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC: “Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều nàyngười đã khai báo tạm vắng“.

Khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và vẫn được ghi nhận trong Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, HSSV được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, trong khi đó nếu tham gia BHYT hộ gia đình thì HSSV không được hỗ trợ mức đóng này; ngoài ra, khi tham gia BHYT tại nhà trường học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu (mức kinh phí trích chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà trường là 7% trên số thẻ BHYT của HSSV x mức thu BHYT HSSV (bao gồm cả phâgfn ngân sách nhà nước hỗ trợ).

Tại tỉnh Lâm Đồng, năm 2017, học sinh, sinh viên tham gia BHYT đã được UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT trong vòng 6 tháng (ngoài 30% mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước); học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số tham gia BHYT đã được UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT. Năm 2018, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh tiếp tục hỗ trợ 70% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số.

2.2. Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi phải kê khai quá nhiều biểu mẫu phức tạp, gây quá tải cho cán bộ cơ sở, dẫn đến việc cấp thẻ bảo hiểm y tế chậm:

Theo Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thì UBND cấp xã  là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính;

- Đối với người có yêu cầu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, trong đó, các hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về cấp thẻ BHYT như sau:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.

+ Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

+ Tờ khai tham gia BHYT theo mẫu quy định. (mẫu số TK01-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH).

Sau khi đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp - hộ tịch UBND xã, lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm:

+ Danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03-TS)

- Trường hợp chỉ đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT thủ tục hành chính như sau:

+ Tờ khai tham gia BHYT theo mẫu quy định. (mẫu số TK01-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH).

+ Danh sách người chỉ tham gia BHYT (mẫu D03-TS)

Năm 2017, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT phù hợp với giai đoạn phát triển mới của xã hội nhằm đáp ứng hơn nữa đòi hỏi của người dân, người sử dụng lao động và yêu cầu quản lý của ngành, trong đó việc cấp mới thẻ BHYT đã rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, cấp lại thẻ BHYT từ 5 ngày còn 3 ngày và cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin thực hiện ngay trong ngày. Như vậy, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được ngành BHXH rút ngắn hơn so với các năm trước và không phát sinh thêm mẫu biểu so với quy định của Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT và Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Ngoài ra, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chính sách BHXH, BHYT thông qua giao dịch điện tử trên nền tảng mạng internet. Đến hết năm 2017, cơ bản trên 99% các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan quản lý đối tượng đã giao dịch với cơ quan BHXH thông qua giao dịch điện tử qua đó đã giảm thời gian và thủ tục cho người dân và cơ quan sử dụng lao động.

2.3. Các đối tượng là học sinh, sinh viên khi mua bảo hiểm y tế cũng cũng phải điền đầy đủ thông tin từ cha mẹ, những người liên quan về việc đã mua hoặc chưa mua bảo hiểm y tế, mã số hộ gia đình, mã số bảo hiểm y tế... gây khó khăn cho người mua bảo hiểm y tế.

Khi tham gia BHYT lần đầu thì người tham gia cần cung cấp các thông tin để cơ quan BHXH có cơ sở in, cấp thẻ BHYT và quản lý thẻ BHYT đã phát hành.

Năm 2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai cấp mã số định danh cho người dân trên địa bàn toàn quốc, mỗi người dân tham gia BHXH, BHYT được cấp một mã số BHXH duy nhất và mã số định danh này sẽ theo họ suốt cả cuộc đời. Đây là một bước tiến lớn của ngành BHXH, với quy trình này, sẽ thay đổi hình thức quản lý thu qua đơn vị, sang quản lý từng cá nhân tham gia, tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia. Quy trình mới đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa bảo đảm kết nối liên thông bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho từng người tham gia. Điều đó sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin cũng như giải quyết chế độ, chính sách trên phạm vi toàn quốc. Về tính hiệu quả, chủ trương cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH sẽ giúp tiết kiệm rất lớn chi phí khi đổi thẻ, cấp thẻ mới. Đặc biệt, người dân khi đi khám, chữa bệnh cũng không phải lo lắng việc quên, mất thẻ BHYT, mà chỉ cần nhớ được mã số thẻ BHYT của mình, cùng với giấy tờ tùy thân vẫn được giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh...

Tại Lâm Đồng, BHXH tỉnh đã báo cáo và được UBND tỉnh đồng ý triển khai thay đổi quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giao dịch điện tử và hòan thiện, cấp mã số BHXH tại văn bản số 2900/UBND-VX3 ngày 07/9/2017. Do là năm đầu tiên thực hiện việc cấp mã số nên việc kê khai các thành viên trong hộ gia đình vào Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế mẫu biểu (mẫu số TK01-TS) do BHXH Việt Nam quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH nên tất cả người tham gia BHYT đều kê khai vào mẫu TK01-TS, trong đó có đối tượng học sinh, sinh viên.

Việc kê khai mẫu TK01-TS đối với học sinh và những người tham gia BHYT chỉ thực hiện 01 lần duy nhất trong suốt quá trình tham gia BHXH hoặc BHYT. Trong thời gian qua việc kê khai các thông tin cơ bản được người dân và người tham gia BHYT ủng hộ và phối hợp thực hiện.

Theo kế hoạch của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 6/2018 sẽ hoàn thành việc đồng bộ, cấp mã thẻ BHYT và in thẻ BHYT mới cho người tham gia. Tại Lâm Đồng đến hết tháng 11/2017 BHXH tỉnh đã đồng bộ và cấp mã số được 885.519 mã số cho người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 89% tổng số người tham gia BHYT của tỉnh Lâm Đồng, cao hơn bình quân chung của cả nước là 85%.

BHXH tỉnh mong tiếp tục được sự ủng hộ và đồng thuận của người dân nói chung và người tham gia BHYT nói riêng để sớm hoàn thành việc đồng bộ, cấp mã số BHXH cho người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về người dân tham gia BHYT, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

3. Cử tri đề nghị tỉnh xem xét, có chính sách để thực hiện bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân tự vệ nhằm động viên anh em trong công tác.

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC gày 24 tháng 11 năm 2014  của Bộ Y tế, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện BHYT thì người thuộc lực lượng dân quân tự vệ thuộc đối tượngtham gia BHYT hộ gia đình. Do vậy, BHXH tỉnh cũng đồng thuận với ý kiến cử tri đề nghị tỉnh xem xét, có chính sách để thực hiện BHYT cho lực lượng dân quân tự vệ nhằm động viên anh em trong công tác.

Trần Sơn

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347248
Hôm nay: 40Theo tuần: 433Theo tháng: 433