Thứ Sáu, ngày 15 tháng 02 năm 2019

Tình hình cấp đổi, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

In

Việc cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH được cơ quan BHXH tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; quy định về mẫu sổ BHXH tại Quyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01/10/2015; quy định về mẫu thẻ BHYT tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam.

Theo đó, mã số BHXH là dãy số tự nhiên bao gồm 10 chữ số (gồm 2 số đầu là mã tỉnh, 8 số tiếp theo là số tự nhiên), là số sổ BHXH. Đây cũng là mã số cá nhân duy nhất của người tham gia BHXH, BHYT không thay đổi trong suốt quá trình tham gia, đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Mục tiêu cấp mã số BHXH nhằm quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, làm căn cứ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Lợi ích của việc thay số sổ BHXH, thẻ BHYT bằng mã số BHXH đối với người tham gia BHXH, BHYT cũng như việc bổ sung hoàn thiện thông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám, chữa bệnh BHYT được thuận lợi. Khi thay mã thẻ BHYT bằng mã số BHXH, dữ liệu quản lý sẽ liên tục được cập nhật về thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và phần kinh phí KCB mà người có thẻ BHYT cùng chi trả khi vượt quá sáu tháng lương cơ sở trong năm tài chính để xác định thời điểm được miễn cùng chi trả chi phí KCB (quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB). Đồng thời, khi tiếp tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, xác nhận quá trình tham gia và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, người tham gia không cần xuất trình giấy tờ hay lập lại các thủ tục như tham gia lần đầu, chỉ cần nhớ và báo lại cho cơ quan BHXH mã số BHXH khi làm thủ tục... Với việc cấp mã số BHXH định danh cá nhân, trong đó các thông tin cá nhân đã được đồng bộ với thông tin mã hộ gia đình, việc đồng bộ mã số BHXH và mã thẻ BHYT theo mã số BHXH hoàn toàn không làm xáo trộn hệ thống cấp thẻ BHYT cũng như không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Đối với các trường hợp chưa được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, người tham gia có thẻ BHYT đã cấp theo cấu trúc mã thẻ cũ mà còn giá trị sử dụng vẫn tiếp tục được sử dụng để đi khám chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên việc đồng thời triển khai thực hiện công tác cấp sổ BHXH,  thẻ BHYT theo mã số BHXH và công tác rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 và Khoản 3 Điều 19 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014, với khối lượng công việc lớn, số lượng người ngoài tỉnh đến làm việc, học tập tại Lâm Đồng nhiều, dữ liệu hộ gia đình đã cập nhật hơn một năm nên so với thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi so với thực tế về mã thẻ, nơi cư trú, thành viên trong hộ gia đình tăng hoặc giảm... đã ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ dữ liệu để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH.

BHXH tỉnh Lâm Đồng xác định công tác đồng bộ dữ liệu để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới giúp công khai minh bạch quá trình tham gia BHXH, BHYT;  quyền lợi khám chữa bệnh; công khai minh bạch việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT của người lao động và hộ gia đình. Vì vậy cơ quan BHXH rất cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động, người tham gia BHYT... bổ sung đầy đủ các thông tin trên Mẫu TK1 đảm bảo tính chính xác. Các trường hợp còn thiếu thông tin phải khẩn trương cập nhật bổ sung để cơ quan BHXH hoàn thiện. Trước mắt uu tiên tập trung đổi thẻ BHYT cho đối tượng là học sinh, sinh viên, những trường hợp thẻ BHYT hết hạn sử dụng trước ngày 31/12/2017; phấn đấu đến ngày 30/6/2018 hoàn thành xong việc cấp đổi thẻ BHYT cho tất cả các đối tượng theo mã số BHXH./.

 

Nguyễn Thị Minh Phượng

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

347247
Hôm nay: 36Theo tuần: 429Theo tháng: 429