Thứ Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017

In

Căn cứ quy định tại điểm a và b Khoản 3, Điều 6 của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

 

Căn cứ Thông báo số 425/TB-BHXH ngày 14/02/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN thì lãi suất đầu tư bình quân trong năm 2016 là 7,9%/năm; mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử ngày 30/12/2016 là 5,8%/năm.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo đến các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2017 như sau:

1. Lãi suất tính chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,32%/tháng;

2. Lãi suất tính chậm đóng, truy đóng BHYT là 0,97%/tháng.

Download thông báo 232/BHXH-QLT

Trần Sơn

 

THÔNG BÁO

Liên kết Website

Số lượt truy cập:

346803
Hôm nay: 16Theo tuần: 185Theo tháng: 1022